2022-07-04

Imieniny: Marii i Stanisławy

Zywczajna sesja w Chlewiskach

by Marek Sokołowski on Marzec 23, 2016

Jutro odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Chlewiska. W porządku obrad znalazły się miedzy innymi takie punkty jak: zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016-2029, Zmiany w uchwale o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Szydłowieckiemu, czy uchwalenie programu wspierania rodziny oraz przyjęcie programu opieki nad zwierzętami. nasze zainteresowanie wzbudził szczególnie punkt 7 e, w którym to zaplanowano podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2017 funduszu sołeckiego.  W dobie raczej odwrotnych pro obywatelskich działań samorządów, Gmina Chlewiska wyraźnie chce pójść w odwrotna stronę. 

Czy radni podejmą tą antyobywatelską uchwałę o niewyodrębnianiu funduszy sołeckiego w budżecie Gminy w 2017 roku, dowiemy się jutro 24 marca. Przyjęcie jej oznaczałoby to, że mieszkańcy sołectw nie będą mieli możliwości decydowania o przeznaczeniu zależnych od ilości mieszkańców kwot pieniężnych na cele ważne dla danej społeczności.

W Polsce jest ponad 40 tysięcy sołectw, a prawie 3/4 z nich dysponuje funduszem sołeckim – pieniędzmi, które w budżecie gminy zagwarantowane są dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego, wójt przesyła sołectwom informację o wysokości przyznanej im kwoty funduszu sołeckiego, potem sołtys wraz z mieszkańcami składają do wójta wniosek o przyznanie im tych środków dołączając informację na jakie przedsięwzięcia te pieniądze chcą  przeznaczyć. A pieniądze można przeznaczyć na różne przedsięwzięcia, np.: organizację festynów, dożynek, spotkań integracyjnych, na zakup i montaż bezpiecznych placów zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznych − również tych dla seniorów, wiat przystankowych oraz elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, piaskownice dla dzieci, zagospodarowanie terenów zieleni itp.). Budowa boisk sportowych, ścieżek rowerowych, chodników, itp. również może być  dofinansowana ze środków funduszu sołeckiego.