2019-04-26

Imieniny: Jana i Juliusza

Zygmuntów – czy istniał naprawdę

by pa pa on Wrzesień 20, 2013

Zygmuntów to miasteczko, które na przełomie XVIII i XIX wieku istniało blisko Szydłowca, na terenach pomiędzy Wysoką i Omięcinem. Miasto Zygmuntów powstało w 1775.  Zygmunt Siemieński na Sejmie Wielkim dostał pozwolenie na założenie miasta. Miasto to miało bardzo duże przywileje. Król zezwolił Siemieńskiemu na odbywanie 12 jarmarków rocznie. W 1787r wg.  spisu kościelnego zamieszkiwało tam 65 mieszczan, w tym 21 żydów.  Zygmuntów istniał do 1816 r.

Tematem tym zainteresowano dzieci, które w wakacje w Szkole w Wysokiej odbywały się warsztaty, których głównym tematem była historia lokalna, szczególnie historia tego zagadkowego miasteczka, które znikło bez śladu.

Losy miasteczka wielokrotnie były poruszane i nie jedna osoba zadała sobię pytanie co się stało że zniknęło niemal zupełnie. Jedno jest pewne  legendy o nim krąża wśród mieszkańców nieprzerwanie, a chęci znalezienia choć małego śladu po nim są bardzo duże.

Warsztaty poprowadzone odbyły się w 4 etapach:

I warsztaty – 11-12 lipca – Tematy: Praca historyka i archeologa; Źródła
historyczne; Historia lokalna i codzienna; Muzeum i eksponaty muzealne; Czy Zygmuntów istniał naprawdę?

II warsztaty – 29-30 lipca – Tematy: Historia Zygmuntowa na podstawie źródeł
historycznych; Odwiedziny w parafii w Wysokiej i przeglądanie ksiąg parafialnych; Wycieczka w poszukiwaniu Zygmuntowa;

III warsztaty – 5-6 września – Tematy: Historia Zygmuntowa na podstawie
informacji prasowych; Wycieczka w poszukiwaniu Zygmuntowa; Tworzenie pierwszych stron gazety o Zygmuntowie.

IV warsztaty – 16 września – spotkanie z dziennikarzami: Katarzyną Kazimierowską oraz Adamem Robińskim dla uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Wysokiej; warsztaty dziennikarskie dla grupy zaangażowanej tworzenie gazety o Zygmuntowie.

21 września odbędzie się wielki finał podsumowujący warsztaty. Wydarzenie odbędzie się na polu pomiędzy Wysoką a Omięcinem (dokładne miejsce wskażą drogowskazy)

O godz. 18:00 podsumowanie warsztatów, które prowadzono z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej. O 19:00 rozpocznie się koncert Kapeli Zwyrtni i trombicistów z Koniakowa. Organizatorzy proszą o założenie odpowiedniej odzieży i obuwia. Zapewniają iż finał odbędzie się na pewno bez względu na pogodę. Warsztaty zorganizowane były w ramach projektu Wyszło Szydło,  modułu: Opowieści wokół nas. Animatorzy poprzez takie działania chcieli przywrócić wartość i ważność historii rodzinnej, lokalnej i miejscowej.

Tekst. A.Gawor