2021-04-17

Imieniny: Feliksa i Aleksandry

Znudzona Gmina

by Bartosz Kaluga on Lipiec 6, 2013 · 2 komentarze

Niedawno w Gminie Jastrząb odbyła się sesja nadzwyczajna, której głównym tematem były sprawy związane z odbieraniem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb. Na sesji w sprawach różnych Przewodniczący Rady udzielił głosu członkom Stowarzyszenia z Lipienic Górnych i z Nowego Dworu.

Tematyka znana – sprawa elektrowni wiatrowych, ale pytania inne. Pytania, na które Wójt Gminy nie umiał odpowiedzieć i pytania, na które odpowiedzieć nie chciał. Ogólnie sesja w tym punkcie przebiegła w atmosferze ignorancji Pana Wójta względem członków Stowarzyszenia. Ale to, według tego Pana, jest problem zadających pytania, a jak się komuś nie podoba jego zachowanie, to może (cytat) „… złożyć zażalenie na jego osobę”. Ma człowiek rację, ale czy przystoi takie podejście do tematu osobie publicznej? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam.

Kolejnym zaskoczeniem było zachowanie Radnego z Nowego Dworu – pana Tadeusza Bińkowskiego. Nie wiadomo?, dlaczego walka z obecnym umiejscowieniem wiatraków jest dla tego Pana taka stresująca. Zaczął krzyczeć, że nudzi go już temat wiatraków, że nudne jest ciągłe słuchanie o tym (a to dopiero druga sesja poruszająca drażliwy temat). Ciekawe, czy słowa tego Pana zostaną zawarte w protokole z sesji? I dlaczego nudzą Pana Radnego problemy Jego wyborców? Czy nie powinien On dbać o dobro społeczności lokalnej, która Go – o zgrozo, niestety – wybrała na swego przedstawiciela?

Pan Radny Tadeusz Bińkowski nie zna widocznie Ustawy o samorządzie terytorialnym. Złamał bowiem w szale uniesienia artykuł 23 pkt 1 tejże ustawy, który stanowi:

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

Jak zatem odnieść się do postawy Radnego znudzonego sprawami mieszkańców? Jak obywatele mają walczyć o swój spokój i zdrowie, kiedy taki Wójt, taki Radny, przepełnieni pychą i butą prą do przodu w swych zamysłach i planach, a mieszkańców gminy traktują, jak zło konieczne?

Autor: Edyta Wietrak