2022-12-07

Imieniny:

Jak zbudować studnie głębinową?

by Bartosz Kaluga on Lipiec 10, 2018

Dzisiaj przy domach jednorodzinnych najczęściej umieszcza się studnie głębinowe – chociaż są bardziej wymagające w budowie, to jednak dają najczęściej dostęp do czystszej wody. Są również jedynym wyjściem w tych miejscach, w których lustro wody znajduje się wiele metrów pod ziemią.

Jak działa studnia głębinowa?

Wprawdzie wtedy, gdy mówimy o studniach głębinowych, myślimy o studniach głębokich, to jednak tak naprawdę głębokość nie ma tutaj decydującego znaczenia w nazewnictwie.

Studnia głębinowa to taka, która jest zbudowana z rur studziennych dla pomp zatapialnych. Wówczas pompa zatapiana jest poniżej lustra wody i tłoczy ją w górę, przy czym dopływ wody do studni może być zarówno wymuszony, jak i swobodny w zależności od warunków hydrogeologicznych na danym obszarze.

Wykonanie studni głębinowej

Zanim dojdzie do wykonania studni głębinowej, przeprowadzane są odpowiednie badania geologiczne majce na celu określić położenie warstwy wodonośnej oraz budowę geologiczną gruntu – na tej podstawie dobierana jest wiertnica do studni, która jest używana przy odwiercie.

Do prowadzenia prac stosowana jest najczęściej mobilna wiertnica do studni, która jest położona na przyczepie samochodu – dzięki temu może dojechać praktycznie na każdą działkę. Odwierty mechaniczne przeprowadza się z wykorzystaniem tak zwanego wiercenia płuczkowego, które dodatkowo stabilizuje ściany otworu.

Po wykonanym odwiercie przeprowadza się montaż odpowiednich elementów studni – rur studziennych oraz pompy zatapialnej, której wydajność i ciśnienie dopasowywane są do indywidualnych warunków i potrzeb.

Specjalistyczne wiertnice przeznaczone do wykonania studni głębinowych oferuje firma Staltechnika. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w branży firma Staltechnika dostarcza najwyższej jakości wiertnice pionowe i poziome wraz z osprzętem niezbędnym do prowadzenia odwiertów.