2019-04-18

Imieniny: Piotra i Mikołaja

Zapalili znicze na grobach polskich bohaterów

by Marek Sokołowski on Październik 25, 2013

Uczniowie z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, od 28 września do 5 października  uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej na Ukrainę. Członkowie szkolnego Koła Zainteresowań Historycznych: Magdalena Adamczyk, Magdalena Duralska, Mateusz Bąk, wraz z nauczycielem historii mgr Andrzejem Łatą, mogli być w miejscach związanych z Polska historią , dzięki uczestnictwie i zdobyciu nagrody w  Ogólnopolskim Konkursie Biura Edukacji Publicznej IPN „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”. W wyjeździe na Ukrainę wzięło udział łącznie 30 zespołów historycznych z całej Polski oraz pracownicy Biura Edukacji Publicznej IPN z dyrektorem naczelnym Andrzejem Zawistowskim.

W trakcie wyjazdu uczniowie-laureaci wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyli w projekcjach filmów edukacyjnych, wysłuchiwali referatów historycznych odnoszących się do przejawów ludobójstwa dokonywanych przez hitlerowców i oprawców stalinowskich, które odwiedzali na terenie Ukrainy, zapoznali się z historią kresów wschodnich byłej Rzeczypospolitej, osiągnięciami kulturowymi tego wielonarodowościowego obszaru oraz miejscami związanymi z historią polskich sukcesów militarnych XVII wieku.

Punktem kulminacyjnym wyjazdu na Ukrainę było odwiedzenie Polskiego Cmentarza Wojennego w Kijowie – Bykowni (tzw. czwarty cmentarz katyński). Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni jest jednym z czterech miejsc zbrodni stalinowskich dokonanych na oficerach Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszach Policji Państwowej i Straży Granicznej oraz inteligencji obok Kosogor pod Katyniem, Miednoje koło Tweru i Piatichatek na przedmieściu Charkowa.

W trakcie pobytu na cmentarzu w Bykowni uczestnicy projektu edukacyjnego zapalili znicze przy płytach upamiętniających pomordowanych oficerów wojska polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, (uczniowie szydłowieckiej szkoły zapalili znicz przy płycie st. sierżanta Jana Rubasa) oraz przedstawicieli inteligencji i administracji przedwojennej Rzeczypospolitej. Pobyt na polskim cmentarzu w Kijowie – Bykowni zakończyła msza polowa celebrowana przez księdza – uczestnika wyjazdu edukacyjnego. W trakcie wizyty w Kijowie uczestnicy konkursu zaproszeni zostali do ambasady polskiej gdzie w obecności konsula RP i dyrektora Biura Edukacji Publicznej (IPN) Andrzeja Zawistowskiego nastąpiło uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów oraz nagród dla laureatów i opiekunów.

Ponadto w programie wyjazdu edukacyjnego IPN na Ukrainę znalazły się również inne miejsca upamiętniające zbrodnie stalinowskie i hitlerowskie; Babi Jar (miejsce eksterminacji narodu żydowskiego i ukraińskiego oraz dzieci), „czarny Las” pod Stanisławowem (miejsce zbrodni dokonanej przez hitlerowców na polskiej inteligencji), Winnica i Kamieniec Podolski (miejsca ofiar wielkiego głodu i czystek stalinowskich na Ukrainie w okresie stalinowskim), wreszcie Wzgórza Wuleckie we Lwowie – miejsce mordu profesorów Uniwersytetu Lwowskiego dokonanego przez hitlerowców.

W drodze do miejsc martyrologii narodu polskiego, ukraińskiego i żydowskiego uczestnicy wyjazdu edukacyjnego odwiedzili również inne miejsca związane z historią i kulturą tego wielonarodowościowego obszaru: Krzemieniec (liceum krzemienieckie), Kijów (kompleks cerkwi), Żytomierz (polski cmentarz ), Winnica, Kamieniec Podolski, Okopy Świętej Trójcy, Chocim, Kut (pozostałości placówki KOP i polskiego mostu na Czeremoszu – miejsca przekraczania granicy polsko-rumuńskiej przez polskie władze we wrześniu 1939 roku), Stanisławów, Stryj, Drohobycz (miejsca związane z Bruno Schulzem) oraz Lwów.

W trakcie wizyty we Lwowie uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in. Cmentarz Orląt Lwowskich, Cmentarz Łyczakowski oraz kompleks cerkiewno – kościelny starego miasta. Ukoronowaniem wizyty we Lwowie była wspólna fotografia uczestników wyprawy historycznej na Ukrainę pod pomnikiem Adama Mickiewicza.

AJW/ www.zskop.internetdsl.pl/