2019-04-23

Imieniny: Joanny i Zuzanny

Rada zadecydowała, radni nie złamali prawa

by pa pa on Maj 15, 2013 · 2 komentarze

Sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu, która odbyła się w południe 15 maja w sali  szydłowieckiego Zamku, miała być według pogłosek bardzo burzliwa, bo dotyczyła budzących emocje kwestii wygaśnięcia mandatów radnych: Leszka Jakubowskiego, Jana Depo i Marka Plewy. Obrady pomimo tych zapowiedzi, były dosyć rzeczowe i spokojne. W sesji uczestniczyło 13 radnych. 

Temat wygaszenia mandatów rozpoczął się kilka miesięcy temu, od pisma jaki „duet obywatelski”: Stefan Wesołowski i Sławomir Nojek, skierowali do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W piśmie tym zarzucali radnym, iż naruszyli zapis art. 24 f ust.1. Ustawy o Samorządzie Gminy. Przepis ten określa że radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Według skarżących: Jan Depo i Leszek Jakubowski zatrudnieni są w Spółce Gminnej Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu i to miałoby łamać ten ustawowy zapis. Prawdą jest, iż  zatrudnieni są tam na podstawie  umowy o pracę, lecz obaj wyżej wymienieni radni nie zasiadają na stanowiskach zarządzających spółką, nie są członkami zarządu, ani pełnomocnikami spółki, więc nie ma zastosowania do nich art. 24 f ust.1 w/w ustawy.

Kontrowersje budził temat wygaśnięcia mandatu  Marka Plewy, któremu zarzucano konflikt interesów. Radny zasiada także na stanowisku Prezesa Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  która prowadzi działalność gospodarczą  miedzy innymi w kwestii zarządzania 4 Wspólnotami Mieszkaniowymi. Sprawa radnego Marka Plewy budziła  wątpliwości,  dlatego tez została poddana do oceny  Radcy Prawnego. Na tej podstawie został sporządzany projekt o wygaśnięcie mandatu radnego Plewy. W dyskusji głos zabrał sam zainteresowany. Na zarzuty odpowiedział, iż jeżeli zarzuca mu się łamanie tego art. to ktoś błędnie rozumuje wykonywane przez niego obowiązki. Mówił, że jako prezes spółdzielni nie zarządza tylko administruje lokalami i nie ma wpływu na majątek wspólnoty mieszkaniowej. Wygaśnięcie mandatu  radnego zostało poddane pod głosowanie. W głosowania radni mieli zadecydować, czy radny powinien stracić mandat. Większość radnych bo 11 opowiedziało się za jego utrzymaniem, dwóch radnych, w tym sam zainteresowany wstrzymało się od głosu.

Na sesji poruszano także takie tematy jak:  sprzedaż nieruchomości czy też przekazanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. We wszystkich tych uchwałach radni głosowali zgodnie  i obyło się bez większych uwag.

Do przyjemniejszych części sesji należało złożenie życzeń przez Burmistrza Szydłowca w  dla Zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej Artura Łyczka , który to obchodził rocznicę 70 tych urodzin.

Autor.  A. Gawor