2021-10-26

Imieniny: Waleriana i Maksymiliana

Z kandydatami Prawa i Sprawiedliwości, wyborcze rozmowy o Polsce

by Marek Sokołowski on Październik 21, 2015

Spotkanie kandydatów do Sejmu i Senatu z list Prawa i Solidarności z mieszkańcami Szydłowca i okolic, odbyło się 20 października w lokalu Kacperek na Rynku Wielkim. Przyjechali: ubiegający się o mandat poselski: Marek Suski, mieszkanka naszej gminy Agnieszka Górska i ubiegający się o mandat senatorski Adam Bielan. Na początku spotkania Agnieszka Górska zaprezentowała w najważniejszych punktach program Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności w odniesieniu do sytuacji Południowego Mazowsza.  

 

Zdaniem A. Górskiej jedynie program PiS i Zjednoczonej Prawicy, odpowiada realnej sytuacji i potrzebom polskich rodzin. Wskazała przy na te punkty programu PiS, które dotyczą subregionu Południowego Mazowsza: odbudowanie przemysłu, likwidację NFZ, gimnazjów, wprowadzenie dotacji 500zł na drugie i kolejne dzieci ( a w szczególnych  przypadkach także na pierwsze dziecko w rodzinie, przebudowa systemu podatkowego. Wskazała także na źródła, które pozwolą sfinansować przedstawione przez propozycje programowe: środki unijne – strategia KE do 2020r. – priorytet to reindustrializacja Europy, opodatkowanie instytucji finansowych i hipermarketów, zasadnicza reorganizacja systemu podatkowego. Pozyskane środki jej zdaniem, mają pomóc pomogą w powstawaniu nowych zakładów produkcyjnych.

Z kolei Marek Suski wiele miejsca poświęcił jak określił, nieudolnym rządom obecnej koalicji PO -PSL, wspomaganej w Sejmie przez SLD i inne mniejsze partie. Przedstawił kwestię uchodźcach, którzy tak naprawdę w zdecydowanej większości są imigrantami ekonomicznymi. Premier Ewa Kopacz mówił – zobowiązała się przyjąć ich w liczbie bliżej nieznanej, choć oficjalnie mówi się o kilku tysiącach.  Każdy samorząd został zobowiązany do określenia liczby osób jaką jest w stanie przyjąć. Wskazywał także na afery tego rządu, które nie zostały do dziś wyjaśnione. Na jego nieudolność w wielu ważnych sprawach dla Polski. Zachęcił do głosowania na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu i Adama Bielana, jako jedynego kandydata Zjednoczonej Prawicy- i PiS do Senatu.

Kandydat z naszego okręgu w jednomandatowych wyborach do Senatu Adam Bielan, w szczegółowy sposób omówił różne aspekty programu i nadchodzących wyborów, wskazując na ich ważność dla Polski.  Za główne zadanie uznał zahamowanie depopulacji Polski, poprzez politykę prorodzinną i budowę miejsc pracy, w ramach programu ponownego uprzemysłowienia Polski i służących ożywieniu gospodarczemu zmian podatkowych.  Obecny system podatkowy – mówił-  skonstruowany jest tak, że z małego i słabego wyciska się wszystko, zaś duże firmy i korporacje, unikają płacenia podatków dochodowych i podatku WAT, na szacunkową kwotę ponad 90 miliardów złotych.

Wyjaśniał potrzebę wyłączenia Warszawy z granic województwa mazowieckiego, po to aby skutecznie pozyskiwać fundusze strukturalne dla Mazowsza do 2020.  Istotnym wymogiem według A. Bielana jest idea zrównoważonego rozwoju Polski. Obecnie jest preferowany przez PO model polaryzacyjno-dyfuzyjny. Z tego tytułu większość środków rozwojowych kierowane jest do większych miast, które mają następnie oddziaływać na mniejsze ośrodki. Efekt jest taki, że rosną dysproporcje pomiędzy rozwijanymi obszarami kraju a Polską mniejszych miast i wsi, co grozi wyludnieniem znacznych terenów naszego kraju i związanymi z tym problemami nie tylko społecznymi. PiS od lat domaga się lokowania środków według modelu zrównoważonego rozwoju, teraz jest ten bardziej sprawiedliwy model wprowadzić po wyborach.

Po wystąpieniach kandydatów, kierowane były do nich z sali pytania, dotyczące choćby założeń programowych co do szkolnictwa zawodowego, spraw podatkowych i zasiłków rodzinnych, kwestii małych firm. Na zakończenie zaapelowano o wzięcie udziału w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 25 października i głosowania na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Senatu i Sejmu.

Na listach Prawa i Sprawiedliwości są umieszczeni kandydaci Zjednoczonej Prawicy: Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Polski Razem i Prawicy Rzeczpospolitej Marka Jurka.

Źródło: www.domnaskale.pl