2021-04-19

Imieniny: Bernarda i Bazylego

XXV Sesja Rady Powiatu

by Bartosz Kaluga on Wrzesień 26, 2013

We wtorek 24 września 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbyła się Sesja Rady Powiatu. W jej trakcie radni wysłuchali informacji z działalności Szkół Ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych za rok 2012/2013, w tym z zakresu gospodarki finansowej uwzględniającej dochody, wydatki oraz występujące zobowiązania.

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za ten okres, wraz z wynikami egzaminu maturalnego przedstawiła naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Joanna Strzelecka.

Na sesji podjęto także uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Pomc w tym zakresie otrzyma:

1. Parafia Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Mirowie w kwocie 5000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji remontowo – konserwatorskiej drewnianej dzwonnicy usytuowanej obok kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Mirowie,

2. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w kwocie 6 500 zł, z przeznaczeniem na konserwację rzeźby Herma z Janusem,

3. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, w kwocie 6 000 zł
z przeznaczeniem na konserwację Instrumentów Muzycznych.

Radni jednogłośnie podjęli również uchwałę w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej z siedzibą w Łaziskach i nadania mu Statutu oraz dokonali zmian w tegorocznym budżecie Powiatu.