2022-07-04

Imieniny: Marii i Stanisławy

XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy

by Bartosz Kaluga on Lipiec 8, 2015

W dniu 05 lipca 2015 roku w Zaborowiu  gmina Orońsko odbył się „ XIX  Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy”.Pani Dorota Gawor Kierownik Świetlicy w Zaborowiu powitała wszystkich gości oraz uczestników Przeglądu. Przegląd  zaszczycili swoją  obecnością:

Pani Ilona Jaroszek – Nowak  Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej- reprezentowała Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika , Pan  Zbigniew Gołąbek – Radny   Sejmiku   Województwa   Mazowieckiego,

Pan  Stanisław  Brzózka Dyrektor  Biura  Klubu   Parlamentarnego  Polskiego Stronnictwa  Ludowego, Pani   Anita Gołosz –  Przewodnicząca  Rady  Powiatu Szydłowieckiego,   Pani  Janina  Bodo   -Wiceprzewodnicząca   Rady  Powiatu Szydłowieckiego, Pan Roman Woźniak – Wicestarosta Powiatu Szydłowieckiego. Pan Waldemar Sowiński– Wójt Gminy Chlewiska, Pan Aleksy Sasin – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Szydłowcu,  Pani Ewelina Suligowska– Przewodnicząca Rady Gminy w Orońsku, Pan Czesław Słowiński  Wiceprzewodniczący Rady Gminy  i radni oraz sołtysi Gminy Orońsko, Dyrektorzy Szkół z terenu gminy

Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonał Wójt Gminy Orońsko Pan  Henryk  Nosowski.

Przegląd został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego  Pana Adama Struzika.  W tegorocznym Przeglądzie wzięło udział 7 Zespołów Ludowych , które zaprezentowały różnego rodzaju zwyczaje i obrzędy dawnej wsi.  Łącznie w Przeglądzie wzięło udział ponad 100 artystów ludowych z  województwa mazowieckiego.

Jury w składzie : mgr  Grażyna Wieczerzyńska, mgr Adolf Krzemiński, mgr Jolanta Kacprzyk  oceniało  dobór repertuaru, poziom artystyczny oraz charakterystyczne cechy stylu regionalnego. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników przeglądu Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia :

I miejsce  otrzymał:

–  Zespół  Obrzędowy „Zaborowianki” z  Zaborowia  gm.Orońsko za obrzęd –  „Przednówek”   nagrodę    ufundował:  Wójt Gminy Orońsko                                    Pan  Henryk Nosowski ,                  

II miejsce otrzymał :

–  Zespół  Obrzędowy z Korzyc gm. Szydłowiec za obrzęd –  „Ocepiny”    nagrodę ufundował: Starosta Powiatu Szydłowieckiego  Pan  Włodzimierz Górlicki ,

III miejsce  otrzymał:

– Zespół  Obrzędowy  „Ostałki”  z Ostałówka gmina Chlewiska za obrzęd –

„Gaik” nagrodę   ufundowali sponsorzy Przeglądu oraz komplet książek ufundowany przez Zbigniewa Gołąbka– radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Wyróżnienia otrzymały zespoły:

  • Zespół Obrzędowy  „Wolanki „ z Woli Lipienieckiej Małej gm. Jastrzab za obrzęd „Darcie  pierza” nagrodę   ufundowali sponsorzy Przeglądu,
  • Zespół Obrzędowy „Gąsawianki „ z Gąsaw Rządowych  gm. Jastrząb za obrzęd  „Przygotowanie ziela na święto – Matki Boskiej Zielnej  nagrodę ufundował: Starosta Powiatu Szydłowieckiego  Pan  Włodzimierz Górlicki
  • Zespół Obrzędowy „Zdziechowianki” ze Zdziechowa gm. Szydłowiec za obrzęd „Wianowanie” nagrodę   ufundowali sponsorzy Przeglądu.

Nagrodę specjalną finansową i w formie albumów ufundowaną przez Stanisława Brzózkę – Dyrektora Biura Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego otrzymał Zespół który wystąpił poza konkursem – Zespół Obrzędowy „Broniowianki” z Broniowa gm. Chlewiska

Wszystkie Zespoły  uczestniczące w Przeglądzie otrzymały dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego               Pana Adama Struzika.

   Przegląd uświetniły występy   kapel ludowych tj:

  1. Kapela Wacława Bednarka z Podlesia Mleczkowskiego
  2. Kapela Mieczysława Zamkowskiego z Golędzina
  3. Kapela Mirosława Rogali z Wysokiej
  4. Kapela Józefa Wyrwińskiego z Korzyc
  5. Solistka Klaudia Wanowska z Chustek

Jury „XIX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy” stwierdziło wysoki poziom artystyczny i bogatą prezentację tradycyjnego repertuaru i muzyki.

Wójt Gminy Orońsko Pan Henryk Nosowski dziękuje wszystkim uczestnikom,  gościom i sponsorom tegorocznego Przeglądu.

Sponsorami Przeglądu byli:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych   w Radomiu,
MAR-ROM Mariusz Janiszek i Wspólnicy S.J. Dobru 18 b, Bank Spółdzielczy Rzemiosła Radom  ul. Waryńskiego 2, BRATKI S.C.
Emil Kowalczyk Robert Makowski Orońsko, ul. Brandta 19, BUDROMOST
– STARACHOWICE SP.z o.o  ul. Św. Rocha 31 , Wąchock, Przedsiębiorstwo Usługowe Urszula  Figarska  Tomaszów 90B,
Jan  Lech Mięso – Wędliny Wyrób i Sprzedaż  Skarżysko – Kamienna ul.  Poziomkowa 11.