2022-01-25

Imieniny: Mirosława i Aleksandra

Wymysłowska do remontu

by Marek Sokołowski on Kwiecień 29, 2016

Ulica Wymysłowska

Droga dojazdowa do Wymysłowa, leżącego obecnie w granicach administracyjnych miasta, od dawna jest w fatalnym stanie. Utwardzona żużlem, w wyniku ruchu pojazdów i czynników atmosferycznych, jest powybijana i jazda nią do przyjemności nie należy. Dodatkowo rowy pozarastane są krzewami i drzewami, utrudniającymi odprowadzanie wody i dodatkowo zawężającymi jezdnie. Do tego dodać można chyba ogólnopolski problem śmieci w rowach i na przyległych nieruchomościach.

To ma się zmienić bowiem, jak poinformował Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, droga do Wymysłowa ma być jeszcze przed wakacjami wyremontowana. Burmistrz polecił wyłonienie wykonawcy na remont Wymysłowskiej. W ramach tego remontu będą oczyszczone i wyprofilowane rowy, ścięte zawyżone pobocza, a droga wyrównana kruszywem i zwałowana. Pieniądze na w/w cel zostały zapisane w budżecie, na ostatniej sesji Rady Miejskiej.  Na Wymysłowie dziala Stowarzyszenie „Wymysłowianie”, które zabiegało o remont drogi.