2021-04-13

Imieniny: Bonifacego i Dobiesława

Wycieczka Dydaktyczna w Ramach Projektu EDUSCIENCE

by Bartosz Kaluga on Kwiecień 29, 2013

Wycieczka dydaktyczna uczniów klasy 1A Publicznego Gimnazjum NR1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu w ramach projektu EDUSCIENCE do Warszawy i Świdra

W dniach 15-16 kwietnia 2013 r. uczniowie klasy 1a pod opieką nauczycieli: geografii – Marianny Łaskiej i biologii – Hanny Giszko wzięli udział w wycieczce dydaktycznej zorganizowanej w ramach projektu Eduscience.

Projekt jest jednym z największych innowacyjnych projektów z zakresu edukacji w Polsce. Jego celem jest podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii. W ramach projektu uczniowie mogą korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi. Nauczyciele pracujący w projekcje (biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka, informatyka i język angielski) starają się powiązać naukę z wymogami teraźniejszości. Współczesność oczekuje od ucznia kontaktu z realnym światem, wymaga od niego umiejętności samodzielnego myślenia, podejmowania różnorodnych decyzji, eksperymentowania, dostrzegania nowych możliwości oraz otwartości na zachodzące zmiany. Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.

Należy nadmienić, że Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu jest jedną z 250 szkół z całej Polski, wybranych do wdrażania nowoczesnych technik nauczania. Wycieczka dydaktyczna jest jedną z atrakcji przewidzianych dla uczniów szkół biorących udział w Projekcie Eduscience, jest ona dla uczestników bezpłatna.

Poniżej przedstawiamy relację uczestników z pobytu w Warszawie i Świdrze.

O godzinie 8.00 wyjechaliśmy z Szydłowca do Warszawy. Pierwszym punktem naszego programu było Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Duże wrażenie wywarło na nas to, że zbiory muzealne liczą obecnie ponad 175 tysięcy okazów. Mogliśmy zobaczyć zasobną kolekcję minerałów, skał, bursztynów i meteorytów oraz kopalnej flory i fauny. Szczególną pozycję zajmuje kolekcja bursztynów i żywic kopalnych, która zaliczana jest do największych tego typu zbiorów na świecie. W muzeum czynnie uczestniczyliśmy w wykładzie na temat skał i minerałów naszej planety. Następnie udaliśmy się na spacer po Łazienkach Królewskich. Poznaliśmy florę parku miejskiego, ale największe wrażenie wywarły na nas spacerujące przepiękne pawie i jedzące z ręki wiewiórki.

Po wykwintnym obiedzie w restauracji Wilanów udaliśmy się na kolejną lekcję przyrody do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Odbyły się tam zajęcia z dendrologii. Tegoroczna długa zima opóźniła rozwój roślin i musieliśmy mocno wytężać wyobraźnię przy omawianiu drzew liściastych. Podziwialiśmy za to zimnolubną roślinność iglastą.

Po tych zajęciach pojechaliśmy do hotelu. Wspólna kolacja i nocne rozmowy przeciągnęły się do późna, ale wczesnym rankiem wszyscy byliśmy gotowi do kolejnych wyzwań, jakie czekały nas w Świdrze. W Obserwatorium Geofizycznym wysłuchaliśmy interesującego wykładu p. Marka Kubickiego o polu magnetycznym Ziemi, a następnie mieliśmy zajęcia w ogródku meteorologicznym. Obejrzeliśmy przyrządy do pomiarów składników pogody. Zobaczyliśmy również wystawę ze stacji badawczej na Spitsbergenie. Po obiedzie udaliśmy się na ćwiczenia w dolinę rzeki Świder. Pod kierunkiem p. Jerzego Giżejewskiego śledziliśmy bieg rzeki i jej działalność erozyjną. Wykonywaliśmy również pomiary potrzebne do stworzenia profilu morfologicznego doliny rzecznej. Nie było to łatwe zadanie, ale udało nam się je wykonać. Czas minął szybko i pomimo zmęczenia żałowaliśmy, że wycieczka dobiega końca. Cieszyliśmy się, że posiadamy ogromną ilości nowych wiadomości, że wszystko przebiegło zgodnie z planem, a nam dopisały nie tylko humory ale i pogoda.

(tekst: Marianna Łaska, uczniowie klasy 1a)