2020-02-28

Imieniny: Wiktora i Eustachego

Wybrano nowego przewodniczącego Rady Gminy w Jastrzębiu.

by Bartosz Kaluga on Wrzesień 10, 2013 · 2 komentarze

9 września 2013 roku na XXVIII Sesji Rady Gminy w Jastrzębiu odwołano Sławomira Lecha z funkcji przewodniczącego rady. Do walki o objęcie funkcji przewodniczącego stanęło dwóch kandydatów: Mieczysław Kowalik i Sławomir Bińkowski. Na następcę Sławomira Lecha radni ostatecznie wybrali Sławomira Bińkowskiego. Sesja przebiegła w atmosferze pełnej emocji a niekiedy nawet burzliwych wypowiedzi.

Na Sesji odbyły się dwa tajne głosowania. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwała powołana specjalnie do tego celu Komisja w składzie: Krzysztof Parszewski – przewodniczący, Leszek Mąkola – członek, Wojciech Sadza – członek. Początkowo każdy z radnych otrzymał kartę do głosowania na której widniał zapis w „W sprawie wniosku o odwołanie radnego Sławomira Lecha z funkcji przewodniczącego Rady Gminy w Jastrzębiu”. Wszyscy z niecierpliwością czekali na werdykt. Ostatecznie za odwołaniem dotychczasowego przewodniczącego głosowało 8 radnych co stanowiło większość głosów. Przeciw odwołaniu było 7 radnych. Następnie radni otrzymali drugą kartę do głosowania. Widniały na niej nazwiska dwóch kandydatów ubiegających się o stanowisko przewodniczącego Rady Gminy w Jastrzębiu. Sławomir Bińkowski otrzymał 8 głosów, a Mieczysław Kowalik 7.

Poza odwołaniem przewodniczącego Rady Gminy i powołania nowego na Sesji poruszane zostały następujące zagadnienia:
– ocena stanu bezpieczeństwa przeciw pożarnego na terenie Gminy Jastrząb za pierwsze półrocze 2013 roku,
– ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok,
– informacja dotycząca gospodarki odpadami za pierwsze półrocze 2013 roki,
– informacja na temat działalności Centrum Kształcenia w Jastrzębiu,
– podjęcie uchwał w sprawie zmian: a Statucie SPZOZ w Jastrzębiu, sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego, zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Ponadto podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013-2017.

J. Krogulec