2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Wyborcze zmiany w gminach powiatu szydłowieckiego

by Marek Sokołowski on Listopad 24, 2014

Wyborczy wicher przeszedł 16 listopada przez powiat szydłowiecki. W radach lokalnych samorządów, pojawi się wkrótce sporo nowych radnych. Wybory wójtów i burmistrza, jeszcze nie zostały nigdzie w powiecie rozstrzygnięte, jednak wiele wskazuje, że druga tura może i tutaj przynieść duże zmiany.

O włos od zwycięstwa w I turze był Andrzej Bracha, który ma bardzo dużą przewagę nad kojarzonym z dotychczasowym obozem władzy Zbigniewem Sarnatem. Podobnie w Chlewiskach, gdzie z kolei dużą przewagę nad obecnym wójtem Krzysztofem Adamczykiem, w I turze uzyskał Waldemar Sowiński. W Szydłowcu zaskakująco słaby wynik osiągnął obecny burmistrz Andrzej Jarzyński. Jego konkurenci zdobyli razem blisko 69% głosów. Do drugiej tury dostali się A. Jarzyński z 31 % poparciem i Artur Ludew, który otrzymał 27 % poparcie. Raptem konkurentów rozdzieliło 361 głosów. Warto obserwować rywalizację pomiędzy urzędującym od 2002 roku burmistrzem, dysponującym aparatem władzy i licznym zapleczem, wysoką pensją, a aspirującym o ten urząd Arturem Ludwem, który wziął na czas kampanii wyborczej urlop bezpłatny. Dwa miesiące temu, mało kto dawałby mu szanse. Dziś zaś jest o krok od wygrania wyborów. To przypomina trochę biblijny pojedynek Goliata z Dawidem. Spore prawdopodobieństwo, że do zmiany władzy dojdzie także w Mirowie, tam w II turze spotkają się Albert Bobrowski i Artur Siwiorek oraz być może także w Orońsku, gdzie urzędujący wójt Zdzisław Bredłowski walczy o przetrwanie z Henrykiem Nosowskim.

Dla kandydatów na wójtów i burmistrza, aby przybliżać bardziej wyborcom ich sylwetki i zamierzenia  przygotowaliśmy pytania, mając nadzieję, że znajdą czas na odpowiedź. Poniżej wersja szydłowiecka naszych pytań, być może zechcą Państwo dorzucić do tych pytań, swoje własne.

Poniżej pytania dla kandydatów z Gminy Szydłowiec. Wersje gminne pytań prześlemy kandydatom na ich adresy poczty elektronicznej.

Przybliżenie sylwetki kandydata:

1. Kilka słów o sobie. Czy może Pan w kilku zdaniach opisać swoją osobę i swoje doświadczenie w kontekście stanowiska o które się Pan ubiega?

2. Ocena pierwszej tury wyborów. Jak Pan ocenia pierwszą turę wyborów samorządowych w Pana Gminie. Ich przebieg, kampanie wyborcze kontrkandydatów i wyniki?

3. Czynniki sukcesu w pierwszej turze. Co Pana zdaniem było kluczowe w Pańskiej batalii wyborczej, jakie czynniki wpłynęło na to, że to właśnie Pan dotarł do II tury?

Program wyborczy:

4. Współpraca. Zacznijmy od tematyki współpracy, ponieważ właśnie ta kwestia będzie pojawiała się w formie pośredniej w kolejnych pytaniach. Tam gdzie jest współpraca ponad podziałami i osobistymi ambicjami, tam są większe szanse na uzyskanie wymiernych rezultatów. Łatwiej pozyskać środki, zaangażować różne środowiska, wykreować pozytywną atmosferę wobec różnorodnych inicjatyw. Czy ocenia Pan siebie jako osobę zdolną do współpracy z innymi jednostkami ponad podziałami partyjnymi?

5. Budżet obywatelski. Doświadczenia miast, które dały obywatelom możliwość decydowania o wydatkach, są bardzo budujące. Jakie jest Panów stanowisko w sprawie wprowadzenia w Szydłowcu budżetu obywatelskiego/budżetu partycypacyjnego? Proszę przybliżyć mieszkańcom jakie mogłyby być kryteria ustalania budżetu i w jaki sposób społeczeństwo mogłoby decydować o realizacji budżetu obywatelskiego?

6. Pozyskiwanie funduszy unijnych. Czy jest szansa utworzenie jednostki (czy nawet zatrudnienie osoby, specjalisty od funduszy unijnych), która wspierałaby lokalne przedsiębiorstwa, a także osoby indywidualne planujące założyć własną działalność gospodarczą, w wykorzystaniu funduszy unijnych w perspektywie budżetowej 2014-2020. Z doświadczenia wiem, że wiele polskich firm odnotowało gwałtowny wzrost w ostatnich latach głównie dzięki umiejętnemu wykorzystaniu funduszy unijnych.  Jednak niejednokrotnie problemem dla wielu firm jest napisanie biznes planu czy nawet otrzymania porad, gdzie powinni szukać możliwości dofinansowania. Czy samorząd gminny byłby w stanie wspomóc lokalne przedsiębiorstwa i jednostki indywidualne w tej kwestii, zaktywizować dodatkowo do udziału w projektach unijnych?

7. Specjalna strefa ekonomiczna/przemysłowa. Czy jest realna szansa na utworzenie takiej strefy w Gminie Szydłowiec? Można usłyszeć wiele opinii, że Gmina Szydłowiec jest za mała na budowę strefy ekonomicznej zdolnej przyciągnąć inwestorów. Czy istnieje zatem możliwość utworzenia wspólnej strefy dla wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu Szydłowieckiego np. przy współpracy Starostwa Powiatowego? Czy byłby Pan skłonny podjąć się takiej inicjatywy jako lider największej gminy? Jak ocenia Pan realność takiego projektu?

8. Potencjał turystyczny. Szydłowiec leży pomiędzy Warszawą i Krakowem, tuż przy intensywnie uczęszczanej trasie S7. Szydłowiec mógłby, a raczej powinien, stać się jedną z największych atrakcji turystycznych na tym szlaku. W jaki sposób mogliby Panowie zwiększyć ruch turystyczny w naszym mieście. Jak ten zwiększony ruch turystyczny mogliby Panowie przeistoczyć na wzrost zatrudnienia w Gminie Szydłowiec? Jakich inicjatyw brakuje w Szydłowcu, aby to miasto mogło uzyskiwać realne zyski z turystyki dla budżetu Gminy?

9. Zalew w Szydłowcu. Jedno z najbardziej zaniedbanych miejsc w Gminie Szydłowiec. Pytanie z rodzaju kreatywnych, ale łatwych – jak można go zagospodarować? Pytanie trudniejsze – w jaki sposób można pozyskać na tę inicjatywę środki nie zwiększając zadłużenia miasta?

10. Szkoły i Przedszkola. W budżecie gminnym “oświata” (szkoły i przedszkola) to największa pozycja wydatków. Jak Pan ocenia naszą oświatę i czy uważa Pan, że w przyszłej kadencji należy podjąć próbę reorganizacji w celu ograniczenia kosztów czy zwiększenia efektywności? Jaką pomoc edukacyjną dostana dzieci których rodziców nie stać na opłacenie przedszkola, mam na uwadze wyrównanie szans edukacyjnych?

11. Nauczanie – kierunki techniczne. Nauczanie kierunków technicznych, praktycznych na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Czy miałby Pan pomysł co można zmienić w tej materii na terenie Gminy Szydłowiec?

12. Młodzi, a starzejące się społeczeństwo. Z jednej strony należy aktywnie przeciwdziałać bezrobociu szczególnie pośród najmłodszych na rynku pracy. I wspierać te inicjatywy, które mogę temu wymiernie pomóc. Dochodzą do tego również inicjatywy wspierające polityke prorodzinną. Z drugiej strony mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo i wynikające z tego potrzeby. Nie ukrywajmy, że kampaniach wyborczych jest łatwiej przekonać do siebie starsze osoby obietnicą nowego chodnika, czy wiaty na przystanku. Później te obietnice należy spełnić, ale czy mają one wymierny wpływ na wzrost dobrobytu mieszkańców Gminy? Jak pogodzić zapotrzebowanie w inwestycje przeciwdziałające ucieczce młodych osób z Gminy, wspomagające politykę prorodzinną, a potrzebom związanym ze starzejącym się społeczeństwem w Gminie? Jakie inwestycje mogłyby połączyć potrzeby obu tych grup? Czy może lepiej skupić się na jednej z grup?

13. Patologie polityczne. A głównie nepotyzm, czyli faworyzowanie swoich ludzi, a nie ludzi z kompetencjami. To jedne z najczęstszych zarzutów wobec samorządowców lokalnych. W jaki sposób ma Pan zamiar dobierać swoich współpracowników?

14. Uzdolniona młodzież. Wspieranie najbardziej potrzebujących i szczególnie uzdolnionych. Jak pomóc tym osobom, które mają nieprzeciętne wyniki, a brak finansowych możliwości. Czy jest szansa na uruchomienie programu z dofinansowaniem dla najbardziej uzdolnionych osób?

15. Zadłużenie Gminy.  Jak je zmniejszać? Czy jest to w ogóle możliwe w obecnych warunkach i potencjale ekonomicznym gminy?

16. Druga tura. Jakie jest Pana nastawienie przed drugą turą wyborów? W czym upatruje Pan szansę na swoje ostateczne zwycięstwo?

Liczymy na nadesłanie odpowiedzi, które opublikujemy na Portalu.

Bartosz Kaluga/Marek Sokołowski