2021-04-12

Imieniny: Roberta i Serwacego

Wspólnota z Gąsaw Rządowych jako przykład prężnie działającej wspólnoty gruntowej, czyli „Gdy jest zgoda i wspólne działania, tam są efekty”. (część pierwsza artykułu).

by on Sierpień 26, 2013

Mało kto wie, że w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie szydłowieckim istnieje jedna z najbardziej prężnie działających wspólnot gruntowych w Polsce. Mowa o wspólnocie z Gąsaw Rządowych w gminie Jastrząb. Włościanom z Gąsaw nieruchomości do wspólnego użytkowania zostały przekazane w drodze przywilejów w okresie I Rzeczypospolitej – ziemie te były własnością państwową. Ukazem carskim z 1864 r. ww. grunty zostały nadane na własność do wspólnego gospodarowania włościanom z Gąsaw. Następnie decyzją nr 2/72 Prezydium Rady Powiatowej – Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Szydłowcu z dnia 12 września 1972 r. uznano te nieruchomości za wspólnotę gruntową.

Podczas walnego zebrania 14 września 1972 r. na podstawie uchwały osób uprawnionych została utworzona spółka. Działalność spółki trwała nieprzerwanie do stanu wojennego, później ją przerwano, aby w dniu 1 lutego 1998 r. dokonać reaktywacji wspólnoty gruntowej.

1_wpisPierwszym krokiem było ustalenie, które nieruchomości stanowią mienie wspólnoty gruntowej. Po przejrzeniu dokumentacji stwierdzono, że niektóre nieruchomości zostały utracone na rzecz innych podmiotów. Zwrócono się do wójta gminy w Jastrzębiu o sporządzenie projektu wykazu uprawnionych oraz wielkości udziałów we Wspólnocie Gruntowej. Projekt został sporządzony i przekazany do zatwierdzenia staroście powiatu szydłowieckiego. Decyzją nr GN-6013/1/99 z dnia 26 maja 1998 r. starosta zatwierdził listę 166 uprawnionych – lista była wywieszona na tablicach ogłoszeń do czasu uprawomocnienia. Na zebraniu w dniu 29 listopada 1998 r. zatwierdzono 166 udziałowców, uchwalono statut i wybrano zarząd wspólnoty. Uchwalony na tym zebraniu statut przekazano do zatwierdzenia Urzędowi Gminy w Jastrzębiu. W dniu 25 maja 1999 r. statut został zatwierdzony przez Zarząd Gminy. Od tego dnia wspólnota gruntowa nabyła ponownie osobowość prawną.

2_wpisSpółka w Gąsawach Rządowych skupia 210 rolników z dwóch sołectw: Gąsawy Rządowe i Gąsawy Rządowe-Niwy. Celami spółki wspólnoty gruntowej są zagospodarowanie mienia gromadzkiego w Gąsawach Rządowych (spółka posiada 72,48 ha gruntów, tj. 54,18 ha lasów, 10,66 ha pastwisk, 7,64 gruntów ornych) oraz rozwój regionu. Do zadań statutowych spółki należą prowadzenie gospodarki leśnej oraz prowadzenie działalności społecznej, publicznej i kulturalnej, zgodnie ze statutem spółki.

Fotografia 1. Miejsce integracji mieszkańców Gąsaw Rządowych-Niw „Altana” zbudowana przez Wspólnotę

Fotografia 2. Budynek byłej szkoły zbudowany przez Wspólnotę w latach 70 XX wieku (obecnie poddany remontowi).

„Więcej informacji na temat projektu oraz wspólnot gruntowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.wspolnotygruntowe.pl. Artykuł powstał dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Aktywni i przekazanym przez nie materiałom.

grafika do e-maila ver 2