2022-10-05

Imieniny: Feliksa i Leonarda

Wsparcie dla rodzin

by Bartosz Kaluga on Maj 15, 2015

Wsparcie dla rodzin: prawie 8 mln zł dla mazowieckich samorządów

Rządowy „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok” został rozstrzygnięty. 286 mazowieckich gmin otrzyma 6,1 mln zł dotacji na rozwój sieci asystentów. 41 powiatów uzyska natomiast 1,7 mln zł dofinansowania na tworzenie stanowisk koordynatorów wspierających rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Celem rządowego programu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności związane z wychowaniem dzieci oraz zmniejszenie liczby nieletnich umieszczanych w pieczy zastępczej. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Zakłada on również rozwój sieci koordynatorów wspierających rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Samorządy powinny do 18 maja 2015 roku przesłać oświadczenia o przyjęciu dofinansowania. Korespondencję należy kierować na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (liczy się data wpływu do urzędu). Oświadczenie i opis zadania powinny być podpisane osobiście przez wójta, burmistrza, prezydenta lub starostę. Wzory dokumentów oraz listy samorządów, które otrzymały wsparcie znajdują się na stronie www.mazowieckie.pl.

W 2014 roku o dotację ubiegało się 227 gmin z Mazowsza, które otrzymały łącznie ponad 6,6 mln zł na dofinansowanie zatrudnienia 301 asystentów rodziny. 37 mazowieckich powiatów uzyskało ponad 1,1 mln zł na wynagrodzenia dla 91 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na tegoroczną edycję programu w całym kraju przeznaczono 70 mln zł w skali kraju.

Zespół prasowy wojewody mazowieckiego