2021-04-22

Imieniny: Iwony i Dezyderego

Wójt kontra mieszkańcy gminy – kto respektuje prawo?”

by pa pa on Czerwiec 26, 2013 · 3 komentarze

Protestujący mieszkańcy gminy Jastrząb zadają sobie pytanie, czy wójtowi gminy zależy na poszanowaniu prawa. Minęło bowiem trochę czasu od ostatniej uchwały Rady Gminy Jastrząb, dotyczącej kwestii elektrowni wiatrowych.

Był to czas oczekiwania na upublicznienie Uchwały, która uchyliła poprzednio obowiązującą  Nr X/55/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastrząb. Stara uchwała nr X/55/2011 wprowadzała problematykę lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy. Uchwała ta, o dziwo, nigdy nie została wprowadzona do realizacji. W związku z tym budowa elektrowni wiatrowych nie powinna mieć miejsca zgodnie z Art. 10 pkt 2a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 647). Artykuł ten stanowi:

„Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie.”

Uchwałę uchylono, a co za tym idzie wycofano się z wprowadzania problematyki elektrowni wiatrowych. Ale dla Platformy Obywatelskiej ( Zofia K. – członek PO, p.o. wójt Gminy Jastrząb – Robert Rutkowski – Sekretarz PO w Jedlińsku) to nie problem. W końcu łamanie i naginanie prawa niektórzy mają chyba wyćwiczone. Ciekawe tylko za czyimi potężnymi plecami okręgowi platformersi się chowają i czyj parasol ochronny mają nad głowami? Toż to działanie rodem z „opowieści” o Rychu i Zbychu, tylko zasięg mniejszy.

Uchwałę uchylono 4 czerwca 2013 roku. A tuż po tym w pośpiechu wójt wydał:

6 czerwca 2013 roku:

– Postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – budowa farmy wiatrowej „JASTRZĄB” w gminach: Wierzbica, Jastrząb i Mirów.

7 czerwca 2013 roku:

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „JASTRZĄB” w gminach: Wierzbica, Jastrząb i Mirów do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Oznacza to jedno – prawo sobie, a wymienieni powyżej członkowie Platformy Obywatelskiej sobie. Zrobią wszystko, aby planowana inwestycja doszła do skutku. Ciekawe jest w tym jedno – ile zarobią na tym przedsięwzięciu? Z całą pewnością są to kwoty niewyobrażalnie wielkie, skoro łamią w sposób rażący prawo, a przede wszystkim drwią z ludzi i szydzą z ich wolności. Mieszkańcy gminy są dla tutejszych władz można wysnuć takie przypuszczenie,  bezwartościową masą, narzędziem niezbędnym podczas wyborów i przy płaceniu podatków. Reszta jest milczeniem

Tekst: Edyta Wietrak ze  Stowarszyszenia Wspólne Dobro