2022-10-05

Imieniny: Feliksa i Leonarda

Wkrótce obchody 75 rocznicy Bitwy pod Barakiem

by Marek Sokołowski on Sierpień 31, 2014

Za kilka dni będziemy obchodzić kolejną już rocznicę Bitwy pod Barakiem.  Poświęcenie i danina krwi żołnierza polskiego, nie może zostać zapominana, dlatego jak co roku, zgromadzimy się na wojennych kwaterach cmentarza parafialnego aby uczestniczyć w Apelu Poległych i oddać hołd męstwu i odwadze żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza.

W tym roku uroczystości rozpoczną się w niedzielę 7 września o godz. 19 . Nad mogiłami poległych żołnierzy modlitwę poprowadzą kapłani, w tym kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. komandor ppor. Ryszard Preuus. Zabrzmią wymowne słowa Apelu Poległych i salwa honorowa Kompani Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Zostaną w świetle pochodni złożone wieńce pod pomnikiem strzegącym wojennych mogił.

W poniedziałek 8 września w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza przy ulicy Kościuszki odbędzie się uroczysty Apel, w czasie którego odsłonięty zostanie pomnik dedykowany pamięci żołnierzy KOP. W jego podstawie umieszczona zostanie ziemia z miejsc bitewnych i mogił żołnierzy KOP. Ślubowaniem na sztandar Szkoły złożą uczniowie klas pierwszych. Szkolną uroczystość zakończy okolicznościowy montaż słowno–muzyczny.

Następnie o godz. 11.15 uczestnicy uroczystości zbiorą się na Placu Marii Konopnickiej, przy Starostwie Powiatowym, aby przemaszerować do szydłowieckiej świątyni farnej na Mszę świętą.
Uroczystości przy Pomniku „Żołnierzom Września 1939” w Baraku koło Szydłowca rozpoczną się o godz. 12.30 . W miejscu Bitwy zazwyczaj w ceremonii patriotycznej uczestniczy bardzo wiele delegacji, w tym młodzież z klas mundurowych ZS im. KOP w Szydłowcu. Szkoła w namacalny sposób jest nosicielem pamięci o żołnierzach KOP-u i uczestnikach Bitwy pod Barakiem. Uroczystość zakończy spotkanie przy żołnierskiej grochówce. W tegorocznych obchodach weźmie udział zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej generał brygady SG Jacek Bajger. Delegatem Biskupa Polowego na uroczystościach będzie ks. płk. Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej Ordynariatu Polowego.

Patronat nad uroczystością objęli: Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Biskup Polowy WP ks. bp Józef Guzdek i Komendant Główny Straży Granicznej gen. dywizji SG Dominik Tracz.
Organizatorami obchodów 75-lecia Bitwy pod Barakiem są: Powiat Szydłowiecki, Gmina Szydłowiec, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Zespół Szkół im. KOP i SzCKiS Zamek.