2019-04-26

Imieniny: Jana i Juliusza

Witaj Maj, 3 Maj

by Bartosz Kaluga on Maj 3, 2013

Msza za Ojczyznę, przemarsz, koncert orkiestry dętej – tak 222 rocznicę uchwalenia konstytucji świętował Szydłowiec. Jak co roku również i tym razem szydłowieckie obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się na Rynku Wielkim oraz w Kościele Świętego Zygmunta w Szydłowcu.

Konstytucja Rzeczpospolitej z 1791 r. była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą zasadniczą, ustalającą podstawy ustrojowe, regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Przeszła do historii, jako Konstytucja 3 Maja. Jak co roku również i tym razem szydłowieckie obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odbyły się na Rynku Wielkim oraz w kościele Świętego Zygmunta w Szydłowcu.

Utrzymana w podniosłym tonie uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego wspólnie ze zgromadzonymi na Rynku Wielkim pocztami sztandarowymi, delegacjami kombatantów, reprezentantami urzędów, szkół, stowarzyszeń, instytucji, organizacji obywatelskich, przedstawicielami Światowego Związku Armii Krajowej, gmin Powiatu Szydłowieckiego oraz partii politycznych. Dźwięki melodii hymnu narodowego rozbrzmiewały po ulicach całego miasta dzięki Szydłowieckiej Miejskiej Orkiestrze Dętej pod batutą kapelmistrza Henryka Kapturskiego.

Zebranych na obchodach powitała Małgorzata Bernatek, dyrektor SCKiS Zamek w Szydłowcu. Głos zabrała także Zofia Pawlak, prezes zarządu koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddziała w Szydłowcu, która w imieniu Kapituły przekazała burmistrzowi Andrzejowi Jarzyńskiemu pamiątkowe odznaczenie za zasługi dla Światowego Związku Armii Krajowej.

Głos zabrała także Krystyna Bednarczyk, przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowcu. Przypomniała ona genezę oraz tradycje majowego święta. W swoich wypowiedziach podkreśliła również wartości jakie obchody Konstytucji 3 Maja niosą dla wszystkich Polaków. Zwróciła uwagę na fundamentalne znaczenie tego narodowego święta dla rozwoju polskiej państwowości i ducha demokracji.

Kolejnym ważnym punktem obchodów było złożenie biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Zebrane na Rynku Wielkim delegacje złożyły hołd temu Orędownikowi Konstytucji. Następnie w uroczystym pochodzie wszyscy zgromadzeni z pocztami sztandarowymi i Szydłowiecką Miejską Orkiestrą Dęta na czele udali się do fary Świętego Zygmunta gdzie proboszcz parafii ks. kan. Adam Radzimirski wraz z gościnie przybyłym ks. Leszkiem Gwarkiem odprawił Mszę Świętą w intencji całej Ojczyzny. Szydłowiecka Miejska Orkiestra Dęta, która swoimi występami uświetniła 3 Majową Mszę Świętą, podkreśliła jej doniosły i uroczysty charakter.

Podczas kazania kapłan przytoczył sława błogosławionego Jana Pawła II, który tak pisał o Konstytucji „Tamten dokument zdumiewa dojrzałością zawartej w nim prawdy i mądrości. Przemawia w min dusza narodu, który czuje zagrożenia pochodzące nie tylko z zewnątrz ale także z wnętrza własnych poczynań i działań” W czasie Mszy Świętej odnowione zostały również Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

Podczas szydłowieckich obchodów 3 Majowych można było bliżej poznać genezę i zwyczaje tego majowego święta, posłuchać orkiestry dętej, a także obejrzeć dumnie stojące poczty sztandarowe. Wszystko to świadczy o ogromnym znaczeniu jakie na losy Polski i Polaków miało uchwalenie pierwszej na naszym kontynencie konstytucji, która jest gwarantem praw i obowiązków obywateli.

Autor tekstu i zdjęć: J. Krogulec