2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Windykacja zmienia swoje oblicze – wykorzystaj jej potencjał

by Bartosz Kaluga on Marzec 2, 2016

Close-up of last will and testament document

Jeszcze kilka lat temu windykatorzy często posuwali się do działań wykraczających poza ich uprawnienia. Dziś działania windykacyjne odbywają się niezwykle sprawnie i z poszanowaniem praw dłużnika. Sprawdź, jak możesz wykorzystać windykację, by odzyskać swoje pieniądze.

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy też prowadzisz działalność gospodarczą, nie możesz wykluczyć, że źle oceniłeś sytuację, a odzyskanie pożyczonych pieniędzy czy płatności za wydane z odroczonym terminem płatności towarów zacznie być kłopotliwe. Co robić w takiej sytuacji? Jeżeli nie masz doświadczenia w odzyskiwaniu należności, to lepiej, byś sprawę powierzył fachowcom wiedzącym, po jakie narzędzia sięgnąć, by szybko i skutecznie wyegzekwować należności na twoją rzecz.

Jak przebiega proces windykacji?

Na windykację, czyli odzyskiwanie pieniędzy, składa się cały szereg czynności. Aktualnie profesjonalne firmy windykacyjne działające na rynku wyodrębniają kilka etapów dochodzenia należności. Przykładowo firma, której oferta znajduje się na stronie: www.profesjonalnawindykacja.pl, proponuje klientom m.in. przeprowadzenie windykacji polubownej i sądowej.

Windykacja polubowna to często pierwszy etap dochodzenia roszczeń. Polega ona na tym, że windykatorzy nakłaniają dłużnika do uregulowania zobowiązania. Dużą rolę odgrywa nie tylko dotarcie do osoby zalegającej z płatnością (często unikającej kontaktu), lecz także uświadomienie jej, że konsekwencje dalszego lekceważenia zadłużenia mogą być bardzo poważne. Poza wzrostem kosztów (np. o opłatę pobieraną przez komornika), mowa również o wpisach dokonywanych w bazach gromadzących informacje o zadłużeniach osób fizycznych i firm.

Nie zawsze windykacja polubowna przynosi oczekiwane efekty. Zdarza się, że dłużnik skutecznie unika uregulowania zobowiązania. Co wówczas? Czas na kolejny etap, czyli etap sądowy. Skierowanie sprawy do sądu pozwala uzyskać tytuł wykonawczy. Taki jest podstawą do wystąpienia z wnioskiem do komornika sądowego – to kolejny etap dochodzenia należności. Znów też jest potrzebna wiedza. Złożenie niekompletnego pozwu przedłuży czas uzyskania tytułu, zaś braki we wniosku egzekucyjnym spowodują jego zwrot.

Dlaczego postawić na specjalistów?

Skoro windykacja jest wieloetapowa, to postawienie na specjalistów jest najlepszym sposobem. Dlaczego? Poza wiedzą prawną (wiele firmy windykacyjnych współpracuje z radcami prawnymi), nie można zapomnieć o doświadczeniu. Dzisiejsi windykatorzy są często doskonale przeszkoleni, by skutecznie nakłonić dłużników do uregulowania zobowiązań.

Postawienie na specjalistów eliminuje konieczność samodzielnego zagłębiania się w przepisy. Te trzeba znać przede wszystkim na etapie postępowania sądowego i kierowania wniosku do wybranej kancelarii komorniczej. Jeżeli chodzi o kancelarie komornicze, to nie można zapomnieć, że nie wszystkie mają taką samą skuteczność. Działające na rynku firmy windykacyjne są zorientowane, które kancelarie oferują kompleksową i skuteczną pomoc w odzyskaniu pieniędzy.

Nie musisz płacić

Z punktu widzenia wierzycieli znaczenie mają również koszty wiążące się z windykacją. Być może i ty, jako osoba potencjalnie zainteresowana współpracą, obawiasz się wysokich kosztów. To błędne przekonanie, bo zdecydowana większość firm windykacyjnych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Co to oznacza?

Działające na rynku firmy windykacyjne proponują atrakcyjny model rozliczenia. Polega on na tym, że osoba zainteresowana odzyskaniem pieniędzy nie musi wykładać własnych środków na pokrycie kosztów dochodzenia należności. Firmy windykacyjne, jak wspomniana wyżej, pobierają prowizję od odzyskanego zobowiązania. Wysokość prowizji jest ustalana indywidualnie z każdym zainteresowanym. Takie rozwiązanie po prostu się opłaca.