2022-09-30

Imieniny: Urbana i Augusta

Wigilia w Domu Kombatanta

by Marek Sokołowski on Grudzień 24, 2014

Wigilia w DPS w Łaziskach

Wigilia w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach, od lat dla wygody pensjonariuszy, odbywa się w samo południe. tak było i dziś, obecnie jednak ma ona nowy aspekt. Obok pensjonariuszy Domu Kombatanta, zasiadają przy świątecznym stole młodzi wychowankowie działającej w tym samym budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

W świętowaniu czuwania wigilijnego włączają się pracownicy i goście. W tym roku dzieci i osoby starsze, które Święta spędzają w Łaziskach, odwodzili wicestarosta Roman Woźniak, wójt Orońska Henryk Nosowski, dyrektor Maria Michalska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także Marek Sokołowski, który jako przewodniczący Rady Powiatu, w latach 2006-2014 uczestniczył niemal corocznie w wigilijnym spotkaniu z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej.

Mieszkańców Domu i gości powitał dyr. Andrzej Mularczyk. Słowo Boże odczytał i opłatki pobłogosławił kapelan Domu ks. kan. Adam Stanisław Kuc, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Kostki w Mniszku. Ksiądz Adam jako solenizant obdarował wszystkich cukierkami, a sam otrzymał kwiaty i życzenia od podopiecznych.

Złożył on także mieszkańcom Domu Pomocy życzenia świąteczne. Życzenia w imieniu władz powiatowych przekazał wicestarosta R. Woźniak. Były także życzenia od gospodarza Gminy H. Nosowskiego i od dyrektor M. Michalskiej, dyrektora DPS A. Mularczyka, Barbary Siary dyrektora PO-W  w łaziskach i M. Sokołowskiego. Najważniejsze jednak słowa wypowiadane były w czasie łamania się opłatkiem, wtedy to otwierały się serca i życzono sobie radości z narodzin Zbawiciela, a także tego wszystkiego co wżyciu potrzebne aby sensowne i twórcze. Nawet wtedy gdy jest słabe, chore czy zranione.

Serdeczne rozmowy kontynuowane były przy wigilijny stole, zastawionym tradycyjnymi daniami wigilijnymi.