2019-04-26

Imieniny: Jana i Juliusza

Wielkie prace na Rynku Wielkim

by Marek Sokołowski on Kwiecień 5, 2014

Od jesieni 2013 roku trwają prace budowlane na szydłowieckiej Starówce. Realizowany jest ostatni etap prac w ramach projektu kluczowego – zagospodarowanie Rynku Wielkiego, Skweru Staromiejskiego i ulicy Radomskiej na odcinku Runek Wielki – Plac Marii Konopnickiej. Przebudowywana jest kanalizacja sanitarna i deszczowa. Wody opadowe odprowadzane będą bezpośrednio do kanalizacji deszczowej. Zlikwidowane zostaną słupy i napowietrzna linia energetyczna. Przewody będą szły ziemią, a na Rynku i wzdłuż ulicy Radomskiej zostaną ustawione nowe latarnie oświetleniowe.

Wokół Ratusza zbudowano już cześć nowej podbudowy pod nawierzchnię, która jest już miejscami układana. Podobne prace będą wykonane na ulicy Radomskiej, będzie tam nowa jezdnia, wjazdy do posesji, miejsca postojowe. Płyta Rynku wokół ratusza i ciągi piesze są wykonywane ze zróżnicowanej wielkością kostki z granitu i płyt granitowych.

W harmonogramie prac są do wykonania podświetlenia. Pomnik Tadeusza Kościuszki, kolumna „szydłowieckiej Zośki” i pręgierz miejski będą stylowo oświetlone. Zrewitalizowany będzie Skwer Staromiejski. Usunięty będzie tam częściowo stary drzewostanu, uregulowane ciągi piesze i założone nowe trawniki i klomby oraz zasadzone nowe krzewy i drzewa. Skwer uzyska nowe oświetlenie. Na zrewitalizowanej Starówce będą zamontowane elementy małej architektury i oazy zieleni – gazony na kwiaty, ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne.

Jak informuje Urząd Miejski prace prowadzone są odcinkami, pomimo tego w czasie ich trwania nie da się jednak uniknąć niedogodności i ograniczenia w ruchu samochodowym. Cały jednak czas jest zachowana możliwość dostępu do sklepów i firm, tak aby przedsiębiorcy nie zostali odcięci od swoich klientów.

Projekt „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.