2019-06-18

Imieniny: Wincentego i Wodzisława

Warsztaty Terapii Zajęciowej odwiedzone przez radnych

by pa pa on Czerwiec 11, 2013 · 1 comment

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu i w Ostałówku, 10 czerwca odwiedzili radni z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Powiatu w Szydłowcu. Z radnymi na wizytacji była także dyrektor Maria Michalska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Placówki te realizują zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych. Realizacja tych zadań odbywa w dużym stopniu w utworzonych pracowniach: gospodarstwa domowego, plastyczno – manualnej, przyrodniczych, krawieckich, komputerowych, konserwatorsko – technicznej, muzycznej, stolarskiej, rehabilitacyjnej.

WTZ w Ostałówku jest nowo utworzoną placówką, która przy wsparciu różnych firm, samorządu gminnego, powiatowego wykonała szereg prac modernizacyjnych jak również wykazała się własną inicjatywą poprzez pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży surowców wtórnych, z których zakupiła sprzęt do ćwiczeń tj. atlas, steper oraz cymbergaja.

Natomiast WTZ w Szydłowcu jest placówką istniejącą już od 10 lat, budynek jest wyeksploatowany i wymaga modernizacji, jego właścicielem jest samorząd gminny w Szydłowcu.  Na uwagę zasługuje rażący fakt, iż, przy obiektach tej placówki od ul. Ogrodowej chodnik jest bardzo zdewastowany i zagraża bezpieczeństwu osobom z niego korzystającym.

Powiat Szydłowiecki corocznie przekazuje dotacje celowe na funkcjonowanie tych placówek.

W opinii radnych chociaż jest jeszcze szereg zadań do realizacji w celu stworzenia wysokiego poziomu świadczeń w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej to już wyremontowane pomieszczenia i znajdujące się w nich wyposażenie jest przyjazne uczestnikom warsztatów i personelowi, tworzą dobry klimat, co pozytywnie świadczy o gospodarzach obu placówek.

Tekst P.K.