2022-07-06

Imieniny: Doroty i Kajetana

Warszawa: XIX Krajowe Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi

by Marek Sokołowski on Styczeń 14, 2016

W katedrze polowej w Warszawie 9 stycznia, odbyło się XIX Krajowe Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi (HDK). Opłatek poprzedziła Msza św. sprawowana przez bp. Józefa Guzdka, Biskupa Polowego WP. W homilii biskup polowy dziękował krwiodawcom za ich pełną poświęcenia działalność na rzecz ratowania ludzkiego zdrowia i życia, podkreślił, że dzisiejszy świat często nie rozumie „ewangelicznej logiki miłości i miłosierdzia”. Jednym z uczestników uroczystości był  Jerzy Gawor z Szydłowca.


Przed katedrą polową stanął ambulans do pobierania krwi z warszawskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym wielu z przybyłych oddało krew.
Katedra wypełniła się honorowymi krwiodawcami, którzy na spotkanie opłatkowe przybyli wraz z rodzinami i pocztami sztandarowymi z całej Polski. W ich imieniu ks. płk Zenon Surma, krajowy duszpasterz HDK, wyraził wdzięczność bp. Guzdkowi za możliwość spotkania w katedrze polowej. Podkreślił, że krwiodawcy, „współcześni Samarytanie”, potrzebują wsparcia duchowego, aby „z odwagą  i siłą zatrzymywać się przy chorych i potrzebujących i z nimi dzielić się darem krwi”.
W homilii bp Guzdek podkreślił, że jako uczniowie Chrystusa „jesteśmy zaproszeni i powołani do udziału w dziele ocalania człowieka”. Przypomniał, że także temu ma służyć  ogłoszony niedawno przez Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. – Współczesny świat często nie rozumie ewangelicznej logiki miłości i miłosierdzia. Jesteśmy świadkami wojen, przemocy i rozlewu krwi. Nieustannie docierają do nas informacje o wykluczeniu i prześladowaniu ze względu na kolor skóry, religię i przynależność polityczną. Nienawiść i wytyczanie nowych linii podziału stało się specjalnością wielu wielkich tego świata. Przebaczenie i pojednanie uznane zostały za przejaw słabości – mówił bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że szczególnie w krajach bogatych podważona została prawda o świętości życia. – Owszem, widać troskę o jakość życia, o zachowanie młodości i pełnej sprawności. Niestety, coraz bardziej rozpowszechniana jest opinia, że wartość ludzkiego życia mierzy się jego jakością. Wprawdzie jesteśmy oburzeni pogardą dla życia, jaka miała miejsce w XX wieku pod rządami totalitarnej władzy, ale dziś także tworzymy klimat pogardy i eksterminacji najmniejszych i najsłabszych: nienarodzonych, chorych, niepełnosprawnych i będących u kresu ziemskiej wędrówki. Deklarowane współczucie i miłosierdzie mające na celu skrócenie życia o tzw. „niskiej jakości” są obłudne i fałszywe – powiedział.
Biskup Guzdek zauważył, że miłosierny czyn, jakim jest bezinteresowne ofiarowanie krwi, jest najpiękniejszą odpowiedzią na apel Jezusa. – Podobnie jak On, celem swojego życia uczyniliście służbę bliźnim i ocalenie życia wielu. Jezus przelał krew na Golgocie, aby ocalić wszystkich, bez żadnego wyjątku. Wy czynicie podobnie, ofiarując własną krew, i to od wielu lat – podkreślił.
Na koniec podziękował honorowym krwiodawcą, za „bezwarunkową miłość i miłosierdzie względem ludzi, których życie może uratować tylko ofiarowana im krew”. – Jednocześnie pragnę wyrazić wdzięczność, że przez swój miłosierny czyn pomagacie innym odkryć i należycie uszanować każdego człowieka, każde ludzkie życie. W ten sposób przyczyniacie się do budowania cywilizacji miłości i przekonujecie o świętości każdego ludzkiego życia – powiedział.
Eucharystię z bp. Guzdkiem koncelebrowali kapelani ordynariatu polowego oraz duszpasterze krwiodawców.

W katedrze stanęły poczty sztandarowe związków i organizacji zrzeszających honorowych krwiodawców i kombatantów. Obecni byli przedstawiciele Klubów Honorowych Dawców Krwi z całej Polski działających przy instytucjach, parafiach oraz służbach mundurowych. Obecni byli reprezentanci Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz przedstawiciele prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa.
W spotkaniu uczestniczył także minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który wyraził wdzięczność honorowym krwiodawcom za ich ofiarną służbę. – Polska ze swoim ruchem honorowego krwiodawstwa jest wyjątkowa na tle świata. To jest coś, co się utrzymuje mimo różnych zmian i za to dziękuję. Jestem wdzięczny także za podtrzymywanie tradycji honorowego krwiodawstwa w kolejnych pokoleniach – powiedział. Podkreślił, że zależy mu na tym, by przywracać w języku opisującym sprawy związane ze zdrowiem pojęcie „służby”. Dodał, że honorowi krwiodawcy ideę służby dla innych realizują najpełniej.
W spotkaniu uczestniczyli także m. in. Jolanta Antoniewicz-Papis, dyrektor Narodowego Centrum Krwi w Warszawie, Jerzy Czubak, honorowy prezes PCK na Mazowszu, Dariusz Piotrowski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy, Józef Waniek dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Radomia oraz Tadeusz Kowalewski, prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie.
Biskup Guzdek uhonorował przedstawicieli Honorowych Dawców Krwi medalem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wśród osób odznaczonych medalem bł. ks. Jerzego Popiełuszki był także Jerzy Gawor– zasłużony szydłowiecki krwiodawca.

Za opiekę duszpasterską nad krwiodawcami podziękował biskupowi polowemu Jerzy Czubak, honorowy prezes mazowieckiego PCK.
Podczas spotkania członkowie kapituły odznaki honorowej św. Floriana „Masovia” uhonorowali bp. Józefa Guzdka swoim odznaczeniem i przekazali jako wotum Katedrze Polowej  odznakę św. Floriana, za, jak zostało to ujęte w laudacji, „kształtowanie postaw patriotycznych i ducha rycerskości w społeczeństwie”.

Po Mszy św. uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, który pobłogosławił bp Józef Guzdek. Oprawę muzyczną zapewnili artyści Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
Podczas 292. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, w dniu 27 listopada 1997 r. – na wniosek ówczesnego biskupa polowego WP Sławoja Leszka Głódzia i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski – Krajowym Duszpasterzem Honorowych Dawców Krwi został mianowany ks. płk Zenon Surma, dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i proboszcz parafii garnizonowej w Bydgoszczy.

źródło: www.ordynariat.pl