2022-10-03

Imieniny: Karola i Olgierda

Chór „Gaudium Canti” z Szydłowca, śpiewał koledy na spotkaniu wigilijnym służb mundurowych Mazowsza

by Marek Sokołowski on Grudzień 17, 2015

 

W sali konferencyjnej katedry polowej z udziałem biskupa polowego Józefa Guzdka i wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery, odbyło się spotkanie wigilijne Służb Mundurowych Mazowsza. Kilkuset żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Straży Ochrony Kolei, Służby Więziennej, Służby Celnej Straży Pożarnej podzieliło się opłatkiem i złożyło sobie życzenia świąteczne. Chór Miasta Szydłowca, w trakcie mundurowej Wigilii śpiewał kolędy, co było akcentem silnie promującym Szydłowiec i Powiat Szydłowiecki.

 Na spotkanie 16 grudnia przybyli komendanci i dowódcy służb mundurowych, obecni byli także przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich i kilku urzędów centralnych, m. in. Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Uczestników wigilii mundurowych powitał nadbryg. Józef Galica, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, która w tym roku odpowiadała za organizację spotkania.

Druhowie z 4. Harcerskiej Drużyny Pożarniczej „Wędrowcy” Mazowieckiej Chorągwi ZHP z Kobyłki przekazali na ręce wojewody mazowieckiego Betlejemskie Światło Pokoju. Zdzisław Sipiera wyraził radość, że funkcjonariusze i żołnierze tak wielu formacji mundurowych spotykają  się razem podczas jednego spotkania wigilijnego. Jego zdaniem świadczy to o jedności celu, którym jest zapewnienie mieszkańcom Mazowsza bezpieczeństwa. Podkreślił, że jest to służba odpowiedzialna i ciężka, która często wymaga poświęcenia ze strony nie tylko pełniących służbę, ale również ich rodzin.

Głos zabrał także gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Nawiązał to tegorocznego hasła Betlejemskiego Światła Pokoju „Zauważ człowieka”. – Staramy się na co dzień dostrzegać i pomagać w rozwiązywaniu problemów mieszkańców Mazowsza – podkreślił. Życzył zebranym, aby ich służba przynosiła satysfakcję i szczęście. – Oby wszyscy mieszkańcy naszego województwa czuli się bezpieczni pod naszym nadzorem – powiedział.

 

Odczytana została Ewangelia o Narodzeniu Pańskim, a następnie życzenia zebranym złożył biskup polowy Józef Guzdek. Ordynariusz wojskowy wyraził radość, że  po raz kolejny służby mundurowe Mazowsza spotykają się pod dachem biskupa polowego. – Moim zadaniem jest budowanie mostów, tak jak zadaniem każdego księdza jest tworzenie wspólnoty – powiedział. Życzył żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom szacunku i wzajemnego zaufania, które według niego jest fundamentem bezpieczeństwa. – Pokój jest darem Boga, dlatego prośmy o ten pokój wewnętrzny, bo świat zmieni się wtedy, gdy my się będziemy zmieniać – powiedział.

Po wspólnym odmówieniu Modlitwy Pańskiej bp Józef Guzdek wspólnie z bp ewangelickim Mirosławem Wolą pobłogosławili opłatki, którymi następnie obecni podzielili się miedzy sobą. Spotkanie zakończyło wspólne biesiadowanie, któremu towarzyszyły najpiękniejsze polskie kolędy.

Źródło: Tekst. Strona internetowa Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Zdjęcia: strona internetowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.