2022-08-09

Imieniny: Bernarda i Sobiesława

Podsumowania w Porozumieniu Samorządowo-Gospodarczym

by Marek Sokołowski on Maj 29, 2015

Na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, 28 maja odbyło się Walne Zebranie Porozumienia Samorządowo-Gospodarczego. Stowarzyszenie to jak mówił jego prezes Julian Włodarczyk, ma na swym koncie znaczne sukcesy w ostatnim czasie. Szczególnie w zakresie wyborów lokalnych. Z PSG wywodzie się starosta Włodzimierz Górlicki, który już trzecia kadencję sprawuje władze w Powiecie Szydłowieckim oraz burmistrz Szydłowca Artur Ludew i wójt Jastrzębia Andrzej Bracha. W lokalnym samorządzie jest także wielu radnych zarówno powiatowych jak i gminnych ze Stowarzyszenia.

 PSG jako partner, aktywne uczestniczy w projekcie mającym na celu aktywizację społeczną i zawodową. W czasie walnego zebrania, mające za cele przyjęcie sprawozdań i uchwał, w sprawach różnych głos zabierali: starosta W. Gorlicki, który mówił o najpilniejszych potrzebach kierowanego przez siebie Samorządu, o sprawach edukacji i jakości usług administracyjnych.

Burmistrz A. Ludew z kolei przedstawił prowadzone działania, w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy. Mówił o tworzeniu w Szydłowcu żłobka, który ma zacząć funkcjonować od nowego roku. Samorząd gminny rozpoczął także opracowywanie dokumentacji na renowację zalewu i modernizację infrastruktury wokół szydłowieckiego zbiornika wodnego. Będzie także – mówił Burmistrz –  miejscowo zmieniany plan zagospodarowania przestrzennego, tak aby uwolnić obszary pod budownictwo jednorodzinne i przemysłowe. Podjęte działania przygotują Gminę do większych inwestycji, które będą możliwe po wznowieniu unijnych funduszy pomocowych.

Z kolei wójt A. Bracha mógł się pochwalić realizacja projektu przeznaczonego na aktywizację i pomoc osobom starszym. W ramach tego działania pozyskano ponad 200 000 złotych, na przygotowanie domu dziennego pobytu seniorów. Program senioralny realizowany jest także przez Powiat i Gminę Orońsko, gdzie będzie także utworzona tego typu placówka. Na rządowy program Senior Vigor, przeznaczono w Polsce 360 milionów złotych.

Stowarzyszenie, którym kieruje Julian Włodarczyk, stawia sobie za cel: Integrację różnych środowisk społecznych, zaangażowanych w rozwój powiatu szydłowskiego. Organizowanie działalności na rzecz konkretnych przedsięwzięć społecznych, gospodarczych i kulturalnych, a także wspieranie inicjatyw członków stowarzyszenia. Reprezentowanie i ochrona interesów członków stowarzyszenia wobec organów władzy na szczeblu zagranicznym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Promowanie kultury, sportu, turystyki, rekreacji. Organizowanie przedsięwzięć oraz branie udziału w projektach z zakresu edukacji, promocji, kultury, turystyki, sportu i rekreacji oraz polityki społecznej, rolnictwa, środowiska, zdrowia. Organizacja spotkań, seminariów, warsztatów, koncertów, prezentacji służących poszerzaniu promocji i rozwoju. Promowanie i wspieranie działalności wspomagających rozwój kulturalny wspólnot etnicznych i społeczności lokalnych. Integracja środowisk artystycznych.