2020-02-28

Imieniny: Wiktora i Eustachego

„Walki z wiatrakami” ciąg dalszy…

by Bartosz Kaluga on Lipiec 23, 2013 · 1 comment

22 lipca 2013 roku w Nowym Dworze odbyło się spotkanie dotyczące „walki z wiatrakami”. Celem spotkania było omówienie dotychczasowych działań związanych z budową elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Jastrząb podjętych przez Stowarzyszenie Jedność z Nowego Dworu i Stowarzyszenie „Wspólne Dobro” z Lipienic Górnych. Tym razem na spotkanie zaproszeni zostali Anna Zalewska i Marek Suski – posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy przybliżyli zgromadzonym na spotkaniu mieszkańcom gminy możliwości prawne, które pozwolą im przeciwstawić się budowie elektrowni wiatrowych w pobliżu ich posesji. Niejednokrotnie spotkaniu towarzyszyła impulsywna i porywcza atmosfera.

W czasie spotkania przedstawicielki obu Stowarzyszeń przybliżyły treść pism dotyczących budowy elektrowni wiatrowych, które zostały złożone do Urzędu Gminy oraz zrelacjonowały przebieg dwóch sesji, w czasie których poruszany był temat wiatraków. Ponadto przedstawiły treść pisma sporządzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. W piśmie tym omówione zostały kwestie dotyczące oddziaływania elektrowni wiatrowych na zdrowie oraz kwestie mówiące o lokalizacji elektrowni wiatrowych. Członkinie Stowarzyszeń zwróciły także uwagę na zagrożenia jakie może nieść ze sobą budowa wiatraków oraz przedstawiły raport środowiskowy sporządzony dla miejscowości Nowy Dwór. Przedstawicielki szczegółowo przedstawiły zgromadzone materiały dotyczące elektrowni wiatrowych, mieszkańcom pozostawiły natomiast możliwość wyciągnięcia wniosków na temat stosunku władz gminnych odnośnie tej kwestii.

Jak zaprezentowała jedna z przedstawicielek Stowarzyszenia zdaniem Narodowego Instytutu Zdrowia Państwowego Zakładu Higieny jednym z podstawowych i bezpiecznych dla ludzi rozwiązań jest wybór optymalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych i umieszczenie ich w odpowiednio dużej odległości od najbliższych zabudowań. Według Narodowego Instytutu Zdrowia bezpieczną odległością gwarantującą zarówno dotrzymanie norm hałasu jak i zminimalizowanie potencjalnych uciążliwości z tym związanych, w tym także ograniczenie do minimum oddziaływania pola elektromagnetycznego jest odległość nie mniejsza niż 2 do 4 km od mieszkań i posesji.

Przedstawicielka zwróciła także uwagę na możliwość pojawienia się różnych problemów zdrowotnych wywołanych przez elektrownie wiatrowe. Wymieniła między innymi: chorobę wibroakustyczną (VAT), która objawia się zwłóknieniem w układzie sercowo–naczyniowym i płucnym oraz zmianami w mózgu, zawroty głowy, mdłości oraz objawy podobne do choroby lokomocyjnej i morskiej, rozdrażnienie, bóle głowy, nadmierną pobudliwość czy osłabienie. Głos zabrał także Roman Woźniak, wicestarosta Powiatu Szydłowieckiego, który wyraził swoją solidarność z mieszkańcami Nowego Dworu i Lipienic Górnych w „walce z wiatrakami”. Wicestarosta zadeklarował, że w całości popiera protest społeczności Gminy Jastrząb. Powiedział, że jako wieloletni działacz społeczny i samorządowy ma obowiązek stanąć po stronie obywateli i pomóc im w rozwiązaniu problemu.

Posłanka Anna Zalewska czynnie uczestniczy w pracach Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Zdrowia, jest także przewodniczącą zespołu, który zajmuje się energią wiatrową bezpieczną dla ludzi i środowiska. W związku z tym jak sama powiedział bardzo dobrze orientuje się w sprawach dotyczących elektrowni wiatrowych. Posłanka przestawiła prawne możliwości obrony, zwróciła uwagę na tak zwane gwiazdki w umowach oraz na to jak firmy zajmujące się instalacją wiatraków manipulują wiedzą i faktami. Zwróciła między innymi uwagę na fakt, iż osobom które wydzierżawiają ziemie pod budowę wiatraków tylko pozornie obiecywane są duże zyski. Jak poinformowała Anna Zalewska osoby te z reguły nie zdają sobie sprawy, że taka umowa zawierana jest jednostronnie, a za jej zerwanie trzeba zapłacić nawet do 100 tys. odszkodowania. Osoby podpisujące takie umowy nie zdają sobie także sprawy, że podlegają one cesji czy odsprzedaży, rolnik także nie jest zabezpieczony przed bankructwem firmy i podpisuje klauzule w której zobowiązuje się do ewentualnego dochodzenia swoich praw w sądzie, który jest właściwy dla miejsca zarejestrowania firmy, a często zdarza się, że firmy takie rejestrowane są poza granicami naszego kraju. Kolejna ważna kwestia jest taka, że wydzierżawiona pod wiatrak ziemia, nie podlega spadkowi.

W czasie spotkania głos zabrało także kilku radnych, którzy wyrazili swój stosunek do kwestii budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Jastrząb.

J. Krogulec

Zdj. J.K i B.K