2019-04-24

Imieniny: Urbana i Grzegorza

Walczą o sieć kanalizacyjną.

by Bartosz Kaluga on Czerwiec 18, 2013 · 1 comment

Trzy sołectwa tj: Sadek, Barak i Wola Korzeniowa bezskutecznie starają się aby na ich wsiach zostały podłączone w dzisiejszych czasach tak bezwzględnie potrzebne do normalnego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami.

W lutym 2010 r została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę tej sieci w w/w sołectwach. Następnie został wykonany projekt, a w styczniu 2011r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, której ważność wynosi 3 lata. Do urzędu złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Został on rozpatrzony pozytywnie i uzyskał unijne dofinansowanie w kwocie 2 855 024 zł , gdzie całkowita wartość inwestycji to 5 476 431,84zł .

Mieszkańcy w/w sołectw zaniepokojeni, że po dwóch latach od wydania decyzji brak jest dalszych działań zmierzających do budowy kanalizacji sanitarnej, złożyli pismo do Burmistrza Szydłowca z prośba o wyjaśnienie przyczyn zwłoki w realizacji przedsięwzięcia. Mówią, że przecież w swojej kampanii przedwyborczej wielokrotnie podkreślał iż ” Budowa sieci kanalizacyjnej w Baraku będzie dla mnie priorytetem”

Niestety na zebraniu zorganizowanym przez Pana Burmistrza zostali poinformowani że inwestycja nie zostanie zrealizowana , ponieważ w budżecie gminy nie przewidziano na nią środków finansowych. Zaznaczyć trzeba iz we wrześniu 2012r Sołectwo Barak złożyło wniosek do Miasta i Gminy o ujecie w budżecie m.i.n budowy kanalizacji w miejscowości Barak. Burmistrz zaproponował alternatywne rozwiązanie tj: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , przy pomocy gminy, która postara się o zwrócenie kosztów związanych z ich budową. Cena takiej przydomowej oczyszczalni to koszt około 19 tyś zł.

Mieszkańcy sołectwa Barak żądają wyjaśnień dlaczego tak ważna , potrzebna inwestycja zostaje nie zrealizowana. Maja oni świadomość, że taka szansa może się już nie powtórzyć , ponieważ fundusz, z którego przyznano dofinansowanie kończy się w 2013 roku, podobnie jak ważność pozwolenia na budowę.