2022-10-03

Imieniny: Karola i Olgierda

W Sadku otworzyli świetlicę i wspominali żołnierzy niezłomnych

by Marek Sokołowski on Październik 12, 2014

W Sadku 12 października odbyła się uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej, które zorganizowali Rada Solecka i Burmistrz Szydłowca. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym, gdzie ks. płk. Henryk Burzyński wraz z księdzem proboszczem Zenonem Ociesą koncelebrował Mszę świętą w intencji Ryszarda Szelocha „Kruka” i Stanisława Stefańskiego ps. „Sowa”, żołnierzy Armii Krajowej. Obaj zginęli w 1949 roku, w obławie funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa PRL. W kazaniu emerytowany kapelan Wojska Polskiego ks. płk Burzyński nawiązując do modlitwy św. Jana Pawła II, w czasie poświęcenia pomnika Armii Krajowej w Warszawie w 1999 roku, mówił „imiona ich symbolicznie zapisane są w każdym miejscu w którym wspomina się Armię Krajową, stali bowiem ofiarami ucisku, przemocy i złości, oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności i wolności Ojczyzny”. 

Kaznodzieja nawiązując do obrazu uczty niebieskiej wyraził nadzieję, że wspólna modlitwa zanoszona do Boga, uprosi poległym tragicznie udział w uczcie zbawionych. Chcieli wolnej i niepodległej Polski, za to oddali życie. Byli odważni, niezłomni, nie poszli na kompromis z komunistami. Skierowano przeciwko nim aparat przemocy, po śmierci bezczeszczono ich zwłoki. Nie znamy ich miejsca pochówku, prawdopodobnie ich ciała wrzucono do Pilicy. Dziś mówił Ks. Burzyński chcemy złożyć hołd wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, poległym w boju, pomordowanym w łagrach i obozach. Kazanie zakończył słowami piosenki : „Pamięta las wystrzałów trzask  i partyzanckie pieśni  i dzisiaj znów przypomni nam  o bohaterach leśnych!”.

W czasie Mszy świętej Wiktor Cielecki wykonał skomponowany przez siebie na 70 lecie powstania Armii Krajowej utwór „Ballada o Armii Krajowej”. Wujem W. Cieleckiego był poległy w ubeckiej obławie S. Stefański „Sowa”.

We mszy świętej wzięli udział: rodziny poległych, wierni z parafii Matki Bożej Bolesnej i goście, w tym przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

Po Mszy świętej miała w Sadku miejsce uroczystość związana z oddaniem do użytkowania świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej w budynku starej szkoły. Po przecięciu symbolicznej wstęgi świetlicę poświęcili: ks. Z. Ociesa i ks. płk. H. Burzyński. Inwestycja była możliwa dzięki przekazaniu budynku przez Radę Miejską na rzecz społeczności lokalnej. Rada Sołecka w ciągu ostatnich dwóch lat przekazała znaczne środki z Funduszu Sołeckiego na remont obiektu. W świetlicy będzie możliwe organizowanie zajęć i aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Oddanie do użytku obiektu, było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu sołtysa wsi Sadek Zygmunta Matli i wielu osób z Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi  Sadek. W czasie przemówień głos zabrali: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, burmistrz Andrzej Jarzyński, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, dyrektor PSP w Sadku Jolanta Kozłowska, radny Tadeusz Rut. Gościom zaśpiewał zespól ludowy „Kumosie” a poczęstunek z ciast ufundowali radny Rut i burmistrz Jarzyński.

W czasie uroczystości pucharami wyróżniono uczestników turnieju w tenisie stołowym, zaś dyplomami osoby wspierające modernizacje budynku starej szkoły. W planach Rady Sołeckiej na 2015 rok, jest kontynuowanie remontu piętra budynku na co planuje przeznaczyć z Funduszu Sołeckiego ponad 20 tysięcy złotych i termomodernizacja obiektu z pieniędzy, które zamierza pozyskać z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Uroczystość poprowadziła Ewelina Wiśniewska-Kurek.