2021-04-19

Imieniny: Bernarda i Bazylego

W powiecie rejestrują rezerwistów

by Marek Sokołowski on Kwiecień 2, 2014

W powiecie szydłowieckim ruszyła kolejna kwalifikacja wojskowa. Komisyjne stwierdzenie przydatności do służby wojskowej i rejestracja w ewidencji wojskowej odbywa się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Kwalifikacja rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa 16 kwietnia br. Za przeprowadzenie i organizację poboru odpowiada starosta szydłowiecki.

O przydatności poborowego do odbycia służby wojskowej decyduje Powiatowa Komisja Lekarska, która określa kategorię stanu zdrowia wydając stosowne orzeczenie lekarskie. Ponadto, każdej osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej zakładana jest ewidencja wojskowa oraz wydawany wojskowy dokument osobisty, czyli książeczka wojskowa z wpisem m.in. o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

W chwili obecnej obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej został zawieszony, dlatego też, każda osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po orzeczeniu kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej jest przenoszona do rezerwy i posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej. Ewentualne powołanie do służby wojskowej, może nastąpić tylko i wyłącznie w trybie ochotniczym, na wniosek osoby zainteresowanej. Nieuregulowany stosunek do służby wojskowej może być przeszkodą np. przy zatrudnianiu w nowym miejscu pracy, próbie zaciągnięcia kredytu w banku, zameldowaniu a nawet wyrobieniu nowego dowodu osobistego. W istocie więc kwalifikacja wojskowa sprowadza się obecnie do czynności nieco administracyjnej, a uregulowany stosunek do służby wojskowej oznacza zupełnie coś innego, od stanu w którym pobór oznaczał wcielenie do wojska celem odbycia zasadniczej służby wojskowej. Uzawodowienie armii i niskie stany szkolonych rezerwistów powodują że polskie wojsko, w tej chwili niewielkie zaplecze kadrowe. Nieprzeszkoleni rezerwiści, stanowią więc faktycznie tylko potencjalne rezerwy.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwano w tym roku:

– mężczyzn urodzonych w 1995 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1990 – 1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

– osoby urodzone w latach 1993 – 1994, które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

– kobiety urodzone w latach 1990 – 1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54, poz. 321),

– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Geopolityczna sytuacja Polski w ostatnich latach uległa pogorszeniu. Polskie Siły Zbrojne powinny być zdolne do obrony kraju. Świadomość tego obowiązku, powinna być widoczna zarówno u decydentów jak i obywateli.