2022-07-06

Imieniny: Doroty i Kajetana

Na sesji obradowali radni powiatowi

by Marek Sokołowski on Październik 28, 2015

Sesję Rady Powiatu 27 października, w szydłowieckim Starostwie poprowadziła Przewodnicząca Rady Anita Gołosz. Dziewiątej w tej kadencji Sesji, towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu pod hasłem „Historia i współczesność Powiatu Szydłowieckiego”.

Radni zapoznali się z następującymi tematami: Informacja o pracach Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami Rady Powiatu, Informacja o wykonaniu uchwał z poprzedniej sesji: Informacja o stanie ochrony środowiska na obszarze powiatu szydłowieckiego za 2014 r. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Szydłowiecki za rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami egzaminu naturalnego. Podjęli także uchwały w zakresie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowiec, Gminie Mirów i Gminie Jastrząb. Utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach. Przyjęcia statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach. Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu Szydłowieckiego. Ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu powiatu przyznawanych niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonym przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.

W obradach wzięli udział Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Przewodniczący Rady Gminy Artur Koniarczyk, Wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński wraz z Przewodniczącym Rady Jerzym Gnatem, Wójt Gminy Jastrząb Andrzej Bracha wraz z Przewodniczącym Rady Wojciechem Warso, Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek wraz z Przewodniczącym Rady Piotrem Gołoszem oraz Wójt Gminy Orońsko Henryk Nosowski wraz z Przewodniczącą Rady Eweliną Suligowską.

Podczas Sesji radni wysłuchali informacji o stanie ochrony środowiska na obszarze powiatu szydłowieckiego za rok 2014, którą przedstawił Ryszard Góralczyk z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Radomiu oraz informacje o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Szydłowiecki za rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami egzaminu naturalnego, które zaprezentowała Joanna Strzelecka Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Wszystkie poddane pod głosowanie uchwały zostały przez radnych przyjęte, choć nie zawsze wszyscy radni się zgadzali się na przyjęte rozwiązania.

Konkurs pod nazwą „Historia i współczesność Powiatu Szydłowieckiego” zorganizowany został przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu – Biuro Rady Powiatu, Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o historii, tradycji i współczesności Powiatu Szydłowieckiego.

Jury konkursowe pierwszą nagrodę przyznało Hubertowi Ogarowi za pracę pod tytułem „Monografia Koła Łowieckiego SOBÓL w Szydłowcu”. Ponadto wyróżniono Marię Piwowarczyk za pracę pod tytułem „Chór Tysiąclecia w Szydłowcu” oraz Jarosława Cender  za pracę zatytułowaną „Początki rozgrywek ligowych piątek piłkarskich w Szydłowcu – sezon 1996”.

Tekst JK-B. Zdjęcia: Powiat Szydłowiecki