2022-08-14

Imieniny: Albina i Nikodema

W Lodowni o Rzemiośle

by Marek Sokołowski on Wrzesień 21, 2016

W szydłowieckiej „Lodowni” o sytuacji Rzemiosła w Polsce i w lokalnym środowisku rozmawiali przedstawiciele dwóch szydłowieckich organizacji rzemieślniczych: Cechu z prezesem Marcinem Pawlakiem i Spółdzielni Rzemiosł Różnych z prezesem Markiem Sokołowskim. Spotkanie zainicjowała zrzeszająca cechy i spółdzielnie rzemieślnicze – Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, która reprezentowali prezes Jan Jaworski i przewodniczący rady Izby Józef Liwiński.

Na spotkaniu poruszono też kwestie integracji środowiska rzemieślniczego i współpracy dwustronnej Cechu i Spółdzielni. W trakcie spotkania postanowiono, powołać koordynującą obopólne działania „Szydłowiecką Radę Rzemiosła i Przedsiębiorczości”.

Rada ma za zadanie wypracowywanie wspólnych inicjatyw środowiska gospodarczego na terenie działania Cechu i Spółdzielni. Promowanie działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła i małej i średniej przedsiębiorczości oraz reprezentowanie interesów środowiska rzemieślniczego i gospodarczego wobec organów administracji publicznej.

Środowiska rzemieślnicze cieszy znowelizowana w grudniu 2015 roku ustawa o Rzemiośle, w myśl cechy i izby rzemieślnicze są organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła. Spółdzielnie  rzemieślnicze mają za cel organizowanie działalności usługowej i wytwórczej rzemiosła, udzielanie pomocy członkom w wykonywaniu ich zadań oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej.

Rzemieślnikiem w myśl ustawy jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą.