2022-08-14

Imieniny: Albina i Nikodema

W labiryncie emocji. Nauczycielskie szkolenie w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

by Marek Sokołowski on Listopad 4, 2015

 

Nauczyciele z PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu 3 listopada, w ramach szkolenia rady pedagogicznej spotkali się z edukatorem panem Mariuszem Rudnickim, aby zweryfikować i poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie na temat emocji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Spotkanie było bardzo ciekawe nacechowane również wieloma sytuacjami emocjonalnymi.

 

Zagadnienie emocji jest w centrum zainteresowania zarówno badaczy jak i zwykłych ludzi. Emocje towarzyszą nam na każdym kroku, wpływają na nasze zachowanie, są odpowiedzią na warunki otoczenia. Czas trwania emocji określa się jako krótki, emocji zawsze towarzyszy bodziec. Wszystkie te informacje nie są obce nauczycielom z racji wykonywania ich zawodu i wielu sytuacji emocjonalnych, które obserwują u swoich uczniów, i z którymi muszą się zmierzyć.

Trening umysłowy pozwala nauczycielom przemyśleć wiele spraw i sytuacji dotyczącej poszczególnych uczniów, społeczności klasowej oraz dobrych kontaktów z rodzicami i umiejętności przekazywania wiedzy swoim uczniom na temat ich poziomu emocji, możliwości rozładowywania trudnych sytuacji w ich życiu.  Szkolenie nauczycieli w „Sobieskim” miało za cel doskonalenie działania edukacyjnego tej placówki szkolnej.

Info: Dorota Suligowska