2022-05-22

Imieniny: Wandy i Zenona

W kościele w Sadku, oklaski dla Burmistrza

by Marek Sokołowski on Listopad 23, 2014 · 7 komentarzy

W Sadku z okazji wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, koncelebrowano Eucharystię w intencji kolejarzy. Wzięli w niej udział przedstawiciele Samorządu Miejskiego z obecnym burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim i radnym Tadeuszem Rutem oraz sołtysem Zygmuntem Matlą. Przybyli członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba. Gości serdecznie powitał ks. proboszcz Zenon Ociesa.

W czasie homilii ks. Stefan Suwara, dość swobodnie interpretował perykopę biblijną o Sądzie Ostatecznym. Wskazywał także na Miłość Chrystusa i Miłosierdzie Boże. Przytaczał liczne przykłady dobra, jakie kryją się w człowieku. Mówił „Ile dobra jest w naszym Burmistrzu, który tak nam Zamek cudownie odnowił i przystanek wybudował. W „Kumosiach”, które tak pięknie śpiewają i w Rycerzach Kolumba, którzy chcą odnowy Kościoła w prawdzie i miłości”. Na zakończenie mszy świętej  ks. proboszcz  Z. Ociesa, zaprosił burmistrza A. Jarzyńskiego do zabrania głosu. Kandydujący na burmistrza w II turze wyborów A. Jarzyński, z za ambonki podziękował Kaznodziei homilię, kolejarzom za zaangażowanie, Kumosiom za śpiew. Pozdrowił Rycerzy Kolumba i na podziękował wszystkim za wspólny udział w Eucharystii. Przemówienie A. Jarzyńskiego przyjęto w kościele oklaskami.

Wraz z wiernymi w Sadku we Mszy świętej za kolejarzy uczestniczył także Artur Ludew, kontrkandydat Jarzyńskiego na stanowisko burmistrza Szydłowca, w zaplanowanej na 30 listopada II turze wyborów.

Środowisko kolejarskie reprezentował, w czasie mszy świętej poczet sztandarowy z historycznym sztandarem, ufundowanym ze składek kolejarzy w 1983 roku. To zbiórka pieniędzy na sztandar, stała się przed laty zaczynem budowy kaplicy w Sadku, której to inicjatorem był ówczesny sołtys Adam Sokołowski.