2021-04-14

Imieniny: Zofii i Jana

Licealiści z KOP-u, pojechali na Mazury

by pa pa on Czerwiec 16, 2013

Licealiści z Zespołu Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, 16 czerwca wyruszyli autokarem Straży Granicznej, na obóz szkoleniowy do Kętrzyna. W Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy KOP, przejdą szkolenie w zakresie wymogów kwalifikacyjnych do służby w SG, w tym przejdą testy sprawnościowe. Zapoznają się z budową broni i poćwiczą strzelanie z pistoletu pneumatycznego Walther –CP. Szkolenie obejmie także aspekty teoretyczne i  terenowe przebiegu i oznakowania granicy lądowej: zewnętrznej i wewnętrznej UE.

Ciekawa częścią zajęć stanowić będzie:  terenoznawstwo i zapoznanie się z wyposażeniem służbowym funkcjonariuszy SG. Całości szkolenia dopełnią zajęcia z badania autentyczności dokumentów i musztra. W czasie wolnym, zaplanowano wycieczki do atrakcyjnych miejsc Warmii i Mazur.

Młodzież odwiedzi m.in. Św. Lipkę, Giżycko i Gierłożę. Powrót do Szydłowca zaplanowano w piątek w godzinach wieczornych. Z licealistami z klasy drugiej „ochrona granicy państwowej”, na obóz pojechali nauczyciele: Beata Sokołowska i Joanna Plewa-Dziubek. Szkoła z ulicy Kościuszki jest od 2007 roku, pod opieką Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie.

Warto nadmienić, że 23 listopada 2012 roku w Szydłowcu, czasie spotkania z komendantem płk Andrzejem Rytwińskim, podpisano także stosowne porozumienie w zakresie współpracy pomiędzy CSSG a Powiatem Szydłowieckim.

Porozumienie, określa zasady realizacji procesu edukacji publicznej realizowanej przez Powiat, w klasach licealnych o profilu ochrona granicy. W tym zakresie Centrum Szkolenia SG zobowiązało się udzielać pomocy związanej z udostępnieniem swej bazy szkolnej, materiałów i środków dydaktycznych oraz w zakresie dokumentacji i organizacji pobytu uczniów i przebiegu obozów szkoleniowych. Powiat szydłowiecki jest odpowiedzialny za organizację obozów, w szczególności w zakresie dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz opieki nad uczestnikami obozów. Porozumienie zawiera jeszcze inne dodatkowe ustalenia, które precyzują wzajemne relacje i co najważniejsze dają możliwość realizacji szkoleń w długoletniej perspektywie.