2022-01-18

Imieniny: Konrada i Arnolda

Twierdzą nam będzie każdy próg

by Marek Sokołowski on Marzec 23, 2015

 

Pięć związków strzeleckich, Legia Akademicka oraz stowarzyszenie FIA ( Wierni w gotowości pod bronią), zawiązało tydzień temu w Warszawie Federację Organizacji Proobronnych. Wydarzenie miało miejsce w czasie obrad Kongresu Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych. Na czele Federacji stanął gen. dyw. rez Bogusław Pacek. Zdaniem Generała „konsolidacja organizacji proobronnych ułatwi współpracę z siłami zbrojnymi państwa.” Wśród założycieli FOP jest mieszkaniec Szydłowca, Komendant Główny Związku Strzeleckiego st. inspektor Roman Burek. Federacja może być zalążkiem Obrony Terytorialnej, koniecznej dla wzmocnienia siły obronnej Państwa. 

 

W obradach Kongresu wzięło udział 450 delegatów reprezentujących 120 różnych stowarzyszeń oraz organizacji proobronnych i pozarządowych. Przed utworzoną Federacją stawiane są przed trzy cele: wsparcie systemu obronnego państwa, wsparcie systemu zarządzenia kryzysowego, a także kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży.

Zjednoczenie organizacji ułatwi współpracę z MON, ujednolici szkolenie, pozwoli skoordynować możliwości każdej z organizacji. MON ma zapewnić pomoc w zakresie szkolenia na poligonach oraz w zakresie sprzętu i mundurów. Licząc, że Federacja pomoże, w szkoleniu podstawowym rezerw osobowych dla Wojska, oraz stanie sie silnym komponentem wsparcia dla Sił Zbrojnych i systemu zarządzanie kryzysowego RP.

W przyszłości na bazie Federacji ma powstać sieć pododdziałów ochotników, która stworzy zręby struktur podobnych do wojskowej obrony terytorialnej. Pluton w każdej gminie, kompania w powiecie. Mamy być jak Szwajcaria.

Tworzenie jednostek OT pozwoliłoby zagospodarować część społeczeństwa jaka obecnie jest wykluczona społecznie, do działań o charakterze propaństwowym (skoro wydatkowane są często bezproduktywnie środki na tzw. aktywne formy zwalczania bezrobocia), to przeznaczenie części z nich na przygotowanie bezrobotnych do wykonywania zawodu żołnierza było by inwestycją prospołeczną i zwiększało jednocześnie bezpieczeństwo państwa.

Opieranie bowiem bezpieczeństwa militarnego państwa polskiego wyłącznie na armii zawodowej oraz uczestnictwie w układzie sojuszniczym (w NATO), bez zbudowania rodzimego systemu obrony terytorialnej, nie jest środkiem gwarantującym zapewnienie zdolności obronnej państwa, w obliczu potencjalnej agresji militarnej.

Pogląd ten nie wyklucza, a wręcz zakłada potrzebę posiadania profesjonalnej armii zawodowej oraz konieczności dbania o rozwój zdolności militarnych Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także prowadzenia przez polską dyplomację zabiegów o możliwie jak największą obecność wojsk NATO w tym w szczególności wojsk Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski.

Polskim atutem jak twierdzi  dr Artur Jagnieża, jest nasz narodowy charakter, posiadana przez nas sztuka i umiejętność radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach. W tym kontekście bardzo ważnym atutem jest także powszechna na tle innych krajów w Europie religijność Polaków oraz fakt, iż jesteśmy państwem jednolitym narodowo, czego zachodni Europejczycy zaczną nam już niedługo zazdrościć. Czas więc chyba ku temu, aby znany każdemu dziecku w Polsce wers Roty Marii Konopnickiej „twierdzą nam będzie każdy próg” został na nowo zmaterializowany.