2022-10-05

Imieniny: Feliksa i Leonarda

Troska o zachowanie i utrwalenie narodowej pamięci Polaków

by Bartosz Kaluga on Luty 22, 2015

Troska o zachowanie i utrwalenie w pamięci Polaków, znaczących dla tożsamości i dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego: wydarzeń, faktów i postaci ma istotne znaczenie wychowawcze i edukacyjne, a tym samym jest bardzo ważna dla naszej przyszłości. Obowiązek ten nawiązuje do najlepszych tradycji Rzeczpospolitej. Mamy zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń Polaków, w kraju i za granicą, przekazania tego co najcenniejsze w naszej historii.

W ostatnich kilkunastu latach w Szydłowcu i powiecie szydłowieckim, wydarzyło się bardzo wiele w zakresie upamiętnienia wydarzeń związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem Polaków.  Powołując 18 lutego społecznego opiekuna miejsc pamięci narodowej burmistrz Szydłowca Artur Ludew, jako reprezentant organu, który w szczególny sposób odpowiedzialnego za ten zakres spraw, włączył w tą odpowiedzialność czynnik społeczny. Społecznymi opiekunami miejsc pamięci narodowej mogą być bowiem osoby fizyczne, a także organizacje jak i choćby stowarzyszenia i szkoły, które sprawują opiekę nad konkretnym miejscem pamięci. Miejmy nadzieję, że osób zatroskanych o polskie dziedzictwo narodowe, będzie w naszym mieście wiele.

Marek Sokołowski któremu decyzja Burmistrza, powierzono ten zakres spraw, w tym zakresie przez ostatnie lata czynił bardzo wiele, w szczególności w odniesieniu do utrwalenia pamięci żołnierzy polskich z okresu Kampanii Wrześniowej 1939 roku, których groby są na szydłowieckim cmentarzu.

W piśmie powołującym Społecznego Opiekuna miejsc pamięci narodowej Burmistrz pisze: „Do zadań, które opiekun będzie wykonywał nieodpłatnie, należy czuwanie nad właściwym utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, w szczególności pomników, cmentarzy i mogił wojennych, współdziałanie w organizowaniu obchodów, uroczystości patriotycznych i upamiętnianiu miejsc, wydarzeń i postaci związanych z historią miasta i regionu. Społeczny opiekun miejsc pamięci narodowej będzie współpracował z organizacjami kombatanckimi i pozarządowymi oraz instytucjami w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony miejsc pamięci narodowej oraz organizacji uroczystości patriotycznych.”

To nie będzie „praca” lecz kontynuacja pasji zachowania w pamięci zbiorowej naszych narodowych  bohaterów.