2022-10-04

Imieniny: Sławomira i Elżbiety

Tajna Organizacja Nauczycielska na Pomniku

by Marek Sokołowski on Listopad 3, 2014

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, odbędzie się 6 listopada. Zostało więc już niewiele czasu, dlatego w budynku szydłowieckiego Liceum im. H. Sienkiewicza, dziś 3 listopada zebrał się jeszcze komitet organizacyjny Budowy Pomnika, dedykowanego pamięci Tajnej Organizacji Nauczycielskiej 1939-1945. Spotkanie poprowadził Jan Piwowarczyk- Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika TON.

W spotkaniu udział wzięli członkowie komitetu. Podczas spotkania uzgadniano ostatnie kwestie dotyczące uroczystego otwarcia, sprawdzono także miejsce, w którym ustawiony został pomnik, gdzie wykonywane są jeszcze ostatnie prace, tak wszystko było gotowe na 6 listopada. rozpocznie się z udziałem pocztów sztandarowych o godzinie 13, Mszą świętą w kościele farnym św. Zygmunta w Szydłowcu. Następnie o godz. 13.45 wszyscy przybyli przemaszerują  ul. Radomską do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Zamkowej 1, Tutaj o godz. 14:00 odbędzie się uroczystość odsłonięcia Pomnika Tajnej Organizacji Nauczycielskiej 1939-1945.

Po oficjalnym odsłonięciu pomnika wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w okolicznościowym spotkaniu gdzie wykład pt. – „Tajne nauczanie w dystrykcie radomskim” – wygłosi dr Sebastian Piątkowski z IPN Oddział w Lublinie Delegatura w Radomiu. Zaprezentowany zostanie również montaż słowno – muzyczny, w wykonaniu uczniów ZSO im. H. Sienkiewicza oraz nastąpi uroczyste wręczenie młodzieży szkolnej Aktu Opieki nad Pomnikiem. Jak informują pomysłodawcy i twórcy pomnika, jego ideą jest upamiętnienie nauczycieli z rejonu szydłowieckiego, biorących udział w tajnym nauczaniu.

Pomysł pomnika opracował Jan Piwowarczyk – przewodniczący Sekcji, projekt graficzny opracowała nauczycielka-plastyk Marta Łabędzka, a wykonał rzeźbiarz Paweł Tarka.

Pomnik wykonany został z szydłowieckiego piaskowca i przedstawia okno z ustawioną na parapecie doniczką z kwiatami. Symbolizują one sygnały przekazywane uczniom za pomocą przesuwanej doniczki, czy wejście na tajną lekcję było bezpieczne

Odsłonięcie Pomnika objęła patronatem honorowym Ewa Kopacz – Prezesa Rady Ministrów RP. Jego Ekscelencja Arcybiskup Wacława Depo Metropolita Częstochowski i Pan Sławomir Broniarz Prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego

W skład Komitet Budowy Pomnika Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (1939-1945) Szydłowiec-2014 wchodzą: Adamczyk Krystyna – radna Rady Powiatu w Szydłowcu , Bednarczyk Krystyna – przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowcu , Bloch Paweł – nauczyciel, radny Rady Miejskiej w Szydłowcu , Brzostowska Aleksandra – członek Sekcji Emerytów ZNP w Szydłowcu , Dziuba Marek – Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Szydłowcu, Górlicki Włodzimierz – starosta szydłowiecki, Janowska Marzena – wicedyrektor ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, Jarzyński Andrzej – burmistrz Szydłowca , Kaźmierczyk Jolanta – prezes Zarządu Oddziału ZNP w Szydłowcu, Kopycki Karol – dyrektor ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu , Kowalska Anna – prezes Stowarzyszenia „Piaskowiec Szydłowiecki”, Kubiś Dorota – sekretarz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Lużyńska Anna – pracownik Starostwa Powiatowego – sekretarz Komitetu Budowy Pomnika TON, Lisak Maria – członek Sekcji Emerytów ZNP  w Szydłowcu , Piwowarczyk Jan – przewodniczący Sekcji Emerytów Zarządu Oddziału ZNP  w Szydłowcu, przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika TON, Przybyłowska-Hanusz Irena – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca , Sokołowski Marek – przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu, Strzelecka Joanna – naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu , Szeloch-Kazimierczak Lucyna- członek Zarządu Oddziału ZNP w Szydłowcu, Walczak Ewa – dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu , Waszczyk Krystyna – członek Sekcji Emerytów ZNP w Szydłowcu.

Należy pogratulować inicjatorom pomysłu uczczenia licznej grupy zaangażowanych w tajne nauczanie nauczycieli Ziemi Szydłowieckiej. Pomnik jest bardzo wymowny w swej symbolice i ukazuje fakty, może znane w ogólnym wymiarze. lecz mało znane w konkretnym naszym uwarunkowaniu lokalnym. Jest szansa że teraz to się zmieni. Do osłonięcia Pomnika, pozostało jeszcze kilka prac wykończeniowych, utwardzenie dojścia i uporządkowanie terenu. Z okazji otwarcia pomnika wydana została opracowana przez Jana Piwowarczyka, przy współpracy graficznej Anny Lużyńskiej okolicznościowa broszura, w której zamieszczono także noty biograficzne nauczycieli TON. Broszurę sfinansował Powiat Szydłowiecki .

Tekst Agnieszka Gawor/ fot. Marek Sokołowski