2022-05-17

Imieniny: Marka i Elżbiety

Tadeusz Wydra będzie upamietniony tablicą w Ministerstwie Finansów

by Marek Sokołowski on Maj 16, 2015

W poniedziałek, 18 maja 2015 roku,  w gmachu Ministerstwa Finansów w Warszawie, odbędzie się uroczystość odsłonięcia Tablicy  Śp. Tadeusza Wydrę, wybitnego Radomianina i organizatora Służby Cywilnej w Polsce. Odsłonięcie Tablicy Tadeusza Wydry poprzedzi konferencja upamiętniająca Jego służbę państwu, którą realizował niezwykle profesjonalnie i charyzmatycznie. Podczas konferencji przewidziano wystąpienia Szefa Służby Cywilnej w Polsce – Claudii Torres – Bartyzel, Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – Jana Pastwy, Zbigniewa Derdziuka – Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2009-2015, oraz Szefa Służby Celnej – Jacka Kapicy.

Pamiętamy, że dzięki zaangażowaniu Śp. Tadeusza Wydry właśnie w Radomiu znalazło siedzibę prestiżowe Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów przy ulicy Kieleckiej oraz nowy obiekt Urzędu Dozoru Technicznego na ulicy 11 Listopada. Niech ta uroczystość będzie dla nas wszystkich, którzy spotkali  Tadeusza Wydrę na drogach swojego życia, czasem zadumy i wdzięczności za dar Jego służby Bogu, Ojczyźnie i Radomiowi.

Tadeusz Wydra. Urodzony 8.6.1958. Zmarł 25 marca 2013 r., w obecności swojej najbliższej Rodziny, w szpitalu klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. 

Był wielką osobowością, bardzo dobrym studentem na Wydziale Transportu, specjalizował się w dziedzinie sterowania ruchem kolei.  Utalentowany  sportowiec – siatkarz, związanym później z Klubem Czarni Radom. Z przekonaniem, aktywnie uczestniczył w działalności Duszpasterstwa Akademickiego. W kwietniu 1981 roku witał w imieniu młodzieży akademickiej nowego Biskupa Sandomierskiego Edwarda Materskiego,  podczas ingresu w Radomiu. W maju 1981 roku, po zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II,  Tadeusz Wydra był  wśród inicjatorów zorganizowania polowej Mszy Świętej na terenie osiedla akademickiego;  uroczystość ta zgromadziła tłumy młodzieży   i pracowników uczelni. Współpracował z radomską Solidarnością przy organizacji obchodów V rocznicy Protestu Radomskich  Robotników w Czerwcu 1976 roku  i z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów.

Po wprowadzeniu stanu wojennego  jest obecny na konwersatoriach akademickich. Jest blisko ludzi pokrzywdzonych i odważnie wspomaga prace Biskupiego Komitetu Pomocy  osobom internowanym  i  więzionym za przekonaniu.  Równocześnie  włącza  się w działalność Klubu Inteligencji Katolickiej, organizuje Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej Radomiu. Do końca życia uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Radomskiej oraz Środowiska  „Inicjatywa”. W 1988 roku porywa Go nurt przemian demokratycznych w Polsce. W marcu 1989 roku  powstaje  w Radomiu  Komitet Obywatelski Ziemi Radomskiej, jako szeroka  płaszczyzna spotkań ludzi i środowisk, wywodzących się z ruchu niepodległościowego i solidarnościowego. Tadeusz Wydra jest jego członkiem. Angażuje się w wielkie dzieło odbudowy samorządu w naszej Ojczyźnie.  Bierze czynny udział w wyborach 1990 roku;  mieszkańcy Radomia powierzają mu mandat radnego. 

W tym samym roku Tadeusz Wydra  zgodził się na zatrudnienie   w  administracji  wojewódzkiej.   Praca w administracji stała się Jego nowym powołaniem, poświęcił się jej całkowicie. Był wzorem urzędnika,   kompetentnego, sprawnie podejmującego odpowiedzialne decyzje, lojalnego o nieskazitelnym charakterze. Został dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Miał charyzmat   do synchronizacji skomplikowanych przedsięwzięć  organizacyjnych i logistycznych. Wielką  skutecznością wykazał się podczas wielomiesięcznych przygotowań do wizyty Papieża Jana Pawła II w Radomiu, 4 czerwca 1991 roku. W trakcie III kadencji Sejmu RP, w latach 1997 – 2001,  współpracuje z sejmową Komisją Administracji  i Spraw Wewnętrznych. Jego opinie i konsultacje mają istotny wpływ na kształt Ustawy o służbie cywilnej. W 1998 roku Tadeusz Wydra kandyduje z  listy Akcji Wyborczej Solidarność  do samorządu wojewódzkiego i zostaje radnym powstającego wówczas Województwa Mazowieckiego. W trakcie kadencji zrzekł się mandatu, ponieważ  powrócił do służby cywilnej. Został Dyrektorem Generalnym  w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Pracował w wielu centralnych instytucjach państwowych, w Urzędzie Służby Cywilnej, w Ministerstwie Finansów, jako dyrektor generalny, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a ostatnio w Urzędzie Dozoru Technicznego

Tadeusz Wydra był szczególnie wrażliwy na problemy ubóstwa inwestycyjnego i infrastrukturalnego Radomia i Ziemi Radomskiej. Trudno oszacować dokładnie, ale to Jego konsekwentne starania i ciężka praca zaowocowały między innymi uruchomieniem w Radomiu  Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, budową nowych obiektów dla Urzędu Dozoru Technicznego,  połączeniem  drogą szybkiego ruchu Radomia z  Warszawą. W kontekście ożywienia przemysłu i  strategicznego  rozwoju  miasta, szczególnego pochylenia wymaga Jego praca w Miejskiej Agencji Rozwoju Radom 2001, do powołania której namówił radomski samorząd. W 2004 Rada Miejska w Radomia nadała Papieżowi Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Radomia. Trzeba pamiętać, że to właśnie Tadeusz Wydra  zaproponował, aby w uroczystości  wręczenia tego Tytułu  Papieżowi w Watykanie, wzięła  udział nie tylko delegacja władz Radomia, ale również  samorządowcy  ze swoimi rodzinami,  z kilkudziesięciu gmin Ziemi Radomskiej. I tak się stało!

Tadeusz Wydra nigdy nie łączył swej służby w administracji publicznej z działalnością partyjną. Był wielkim orędownikiem administracji  służącej wszystkim obywatelom i pomnażającej wspólne dobro ponad podziałami. Ta konsekwencja, prawość i szlachetność była przyczyną  Jego trudności i dymisji w kilku urzędach, kiedy  zmieniający się po wyborach decydenci, nie dbali o merytoryczny dobór kadr i  lekceważyli  apolitycznych urzędników korpusu służby cywilnej.   Śp. Tadeusz Wydra pochowany został w grobie rodzinnym na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim w Radomiu, przy ulicy Limanowskiego.

/Jan Rejczak/

 

Jan Rejczak