2021-09-16

Imieniny: Wiktora i Małgorzaty

Szkolenie BHP w Cechu Rzemiósł Różnych w Szydłowcu

by Bartosz Kaluga on Czerwiec 1, 2014

Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu i Spółdzielnia Rzemieślnicza „Rzemiosł Różnych” zapraszają do udziału w:SZKOLENIU OKRESOWYM BHP DLA PRACOWNIKÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI, które odbędzie się w dniu 09.06.2014r. o godz. 16.00, w Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu, ul. 1-go Maja 5

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami powinny być przeprowadzane w formie kursu nie rzadziej niż raz na 5 lat

WIĘCEJ INFORMACJI W BIURZE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH , UL, 1-GO MAJA 5, 26-500 SZYDŁOWIEC LUB POD NUMEREM TELEFONU: 48/617-00-33