2019-04-20

Imieniny: Wiktora i Tymoteusza

Szansa dla niepracujących

by Bartosz Kaluga on Czerwiec 13, 2013

W Szydłowcu rusza nowy projekt który podejmuje aktywną politykę na rynku pracy Jego inicjatorem jest Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze , które jako lokalne stowarzyszenie współrealizuje w Szydłowcu projekt ” Klub Integracji Społecznej”Aktywni i samodzielni”. Klub ten powołany został, aby wspomóc osoby długotrwale bezrobotne, w trudnej sytuacji życiowej (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym) tak, by mogły trwale powrócić do pełnienia ról społecznych i zawodowych. Cel ten określany jest jako reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany będzie w okresie 1.05.2013 do 30.04.2013. W ramach tego projektu odbywać się będą spotkania z doradcą zawodowym, indywidualne spotkania psychologiczno zawodowe. Każdy z uczestników projektu weźmie udział w cyklu warsztatów oraz przejdzie szkolenie zawodowe. W projekcie uczestnicy mogą dokonać wyboru szkolenia.Do wyboru są trzy szkolenia : magazynier z obsługa wózków jezdniowych i komputera, sprzedawca z obsługa komputera i kasy fiskalnej lub pomoc kuchenna z elementami cateringu i organizacja przyjęć okolicznościowych. W programie przewidziano dla 90% uczestników staże zawodowe u pracodawców z wynagrodzeniem w formie stypendium stażowego.

Na szkolenia mogą zgłaszać się osoby niezatrudnione w wieku aktywności zawodowej(15-64) z obszaru powiatu Szydłowieckiego (Gminy: Mirów, Chlewiska, Jastrząb i Orońsko), a w szczególności: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, mężczyźni, nieaktywne zawodowo.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Realizatorzy projektu PSG i firma Consultor zapewniają iż uczestnicy poprzez udział w kursach rozwijających kompetencje społeczne i zawodowe, oraz staże i zajęcia u pracodawców, zwiększą swoją szansę na rozpoczęcie pracy.

Wszystkich zainteresowanych organizatorzy zapraszają do siedziby Klubu Integracji Społecznej który mieści się przy ul. Rynek Wielki 5A/1 obok lokalu Kacper.