2022-10-04

Imieniny: Sławomira i Elżbiety

Świętowano 94 rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

by Marek Sokołowski on Sierpień 15, 2014

Miejskie, rocznicowe obchody Bitwy pod Warszawskiej z 1920 roku odbyły się dziś w Szydłowcu. W czasie Mszy świętej w kościele parafialnym, modlono się za Ojczyznę. Mszy Świętej przewodniczył ks. Andrzej Kania, a kazanie poświęcone czci Matki Bożej Wniebowziętej i miłości Ojczyzny wygłosił ks. kan. Bogusław Mleczkowski.  Następnie po przemarszu ulicami miasta na Skwer Józefa Piłsudskiego, odbyła się ceremonia patriotyczna, w czasie której przemówienie odczytała przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk. Słowa listu marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, przekazał zebranym wicemarszałek Sejmiku Mazowieckiego Leszek Ruszczyk. W uroczystości uczestniczyła radna Sejmiku Mazowieckiego Agnieszka Górska.

Później wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli kombatanci, władze samorządowe miasta i powiatu, delegacje partii, szkół, służb mundurowych oraz organizacji społecznych i gospodarczych. Uroczystość, uświetniła Miejska Orkiestra Dęta, która dodatkowo na zakończenie wykonała koncert pieśni patriotycznych i wojskowych.  W tym roku w obchodach w Szydłowcu nie uczestniczył burmistrz Andrzej Jarzyński oraz starosta Włodzimierz Górlicki.

Rocznicowe obchody miały radosny przebieg i były pełne dumy, ze zwycięskiej Bitwy. 94 lata temu pokolenia naszych przodków stanęło na wysokości dziejowego zadania, obroniło niepodległość.

Bitwa Warszawska miała dziejowe znaczenia dla Polski, tak jak bitwa pod Marną dla Francji, czy bitwa o Anglię dla Wielkiej Brytanii.

Naród polski obronił wtedy państwo, które dopiero co w następstwie pierwszej wojny światowej odzyskał. Celem władz sowieckich było trupie Polski doprowadzić do rewolucyjnego przejęcia władzy w zachodniej Europie. Polska nie miała mieć ani Poznania, ani Bydgoszczy, ani Katowic, ani Białegostoku, ani Przemyśla. Polska w ogóle nie miała być Polską.

Zwycięstwo z 1920 roku pociągnęło wiele ofiar. Dzięki jednak temu zwycięstwu i tym ofiarom jest dziś Polska, a my jesteśmy Polakami!

33 zdjęcia dostępne na: https://www.facebook.com/PortalSzydlowiecki?ref=hl