2021-12-07

Imieniny:

Świętokrzyskie jubileusze

by Marek Sokołowski on Styczeń 1, 2016

Świętokrzyska Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Trójcy Świętej. Fot. Marek Sokołowski

Sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego Górach Świętokrzyskich, miało mieć swe początki już w 1006 roku. Wtedy według Kronik Jana Długosza miało powstać tu opactwo benedyktyńskie. Najstarsze polskie sanktuarium, lata świetności miało za czasów Piastów i Jagiellonów. Od roku 1936 gospodarzami na Świętym Krzyżu, są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. W maju świętować będą 80-lecie swej pracy duszpasterskiej w tym miejscu.        

Dzięki upartej pracy i modlitwie Oblatów, po latach upokorzenia i wykorzystywaniu miejsca na cele nie związane z jego przeznaczeniem i tradycją. Na co miały wpływ zabory i wojny, świętokrzyskie sanktuarium powraca do roli ważnego ośrodka pielgrzymkowego Ziemi Świętokrzyskiej.  Świętokrzyskie sanktuarium odwiedza około trzystu tysięcy osób rocznie. Dziś w pierwszym dniu stycznia, kiedy Kościół obchodzi Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, na Świętym Krzyżu były tłumy pielgrzymów.

Ojcowie Oblaci są wytrwałymi przewodnikami turystycznymi dla zwiedzających i duchowymi dla pielgrzymów. Dzięki ich staraniom udało się odbudować w 2014 roku, klasztorną wieżę, zniszczoną przez Austriaków podczas pierwszej wojny światowej. W tym roku na Świętym Krzyżu obchodzone będą trzy jubileusze: 1050 lecie Chrztu Polski, 200 lecie powstania Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów NMP i 80 lecie ich pracy w tym miejscu. Warto w tym roku odwiedzić to niezwykłe miejsce i życzyć mu powrotu do dawnej świetności i znaczenia religijnego i kulturowego.

Źródło: domnaskale.net.pl