2022-10-04

Imieniny: Sławomira i Elżbiety

Święto Wolności w Chlewiskach

by Marek Sokołowski on Czerwiec 5, 2014

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach w czasie uroczystej akademii z okazji Święta Wolności, w 25 rocznicę pierwszych częściowo demokratycznych wyborów, wspominano polskie drogi do wolności. Uczniowie próbowali odpowiedzieć co znaczą dla nich często słyszane słowa: Polska, Polacy, Ojczyzna, Wolność.

Zanim jednak zaprezentowali program przygotowany przez nauczycieli: Danutę Gnat, Kingę Szymkiewicz, Brygidę Dąbrowską-Zdziech, Małgorzatę Zdziech, Renatę Góżdż i Grzegorza Tamiołę; dyrektor Szkoły Magdalena Siemieniec przywitała gości: starostę Włodzimierza Górlickiego, przewodniczącego Rady  Powiatu Marka Sokołowskiego wójta Krzysztofa Adamczyka i sekretarza Powiatu Krzysztofa Bernatka.Akademię rozpoczęło odśpiewania narodowego Hymnu. W czasie wystąpień i prezentacji multimedialnych, prezentowane były osoby i wydarzenia które wpisały się w polską drogę do wolności. Szczególną role odegrał w niej wielki Ruch Solidarności. Próbowano na kanwie tych wielkich, historycznych wydarzeń przedstawić takie zagadnienia jak dobro wspólne, interes narodowy, poczucie tożsamości, polska nauka i kultura.

W czerwcu 1989 roku w Polsce Wschodniej zapoczątkowany został proces zmian polityczno-ustrojowych, które doprowadziły do upadku komunizmu w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Warto dodać że w swojej ponad tysiącletniej historii Polska była wielokrotnie boleśnie doświadczana, a XX wiek należał pod tym względem do najbardziej tragicznych. Z jednej strony cud niepodległości w 1918 roku, z drugiej tragedia II wojny światowej i okowy komunizmu przez prawie pół wieku. Nasz kraj od 1945 roku do 1989 był państwem zależnym od Związku Radzieckiego. Podstawą nowego porządku była konstytucja wzorowana na stalinowskiej, państwo przyjęło nazwę – Polska Rzeczpospolita Ludowa. Szczególną rolę w Polsce stalinowskiej odgrywał aparat bezpieczeństwa – niszczył kościół, polskie symbole narodowe, zajmował się wyszukiwaniem wrogów władzy ludowej, których osadzono w więzieniach, torturowano, przetrzymywano często bez konkretnego zarzutu. Społeczeństwo polskie wiele razy stawiało opór wobec władzy komunistycznej, poprzez strajki i demonstracje uliczne – wśród uczestników były ofiary śmiertelne. Opór wobec komunizmu, pragnienie wolności, działania opozycji w kraju o emigracji politycznej dały owoce. To co wydawało się nieosiągalnym stało się możliwym, wielki udział w tym miały wielkie postaci polskiej historii: święty Jan Paweł II, Lech Wałęsa, święty ks. Jerzy Popiełuszko, kardynał Stefan Wyszyński.

Uczniowie w interesujący sposób sobie samym i gościom przybliżyli wydarzenia tamtych lat,  jak to określili, aby bardziej szanować, to co mamy dzisiaj, gdyż jak mówił papież Jan Paweł II ,, wolność jest nam zadana, a nie dana raz na zawsze”. W czasie Akademii  i w przygotowanej okolicznościowej wystawie pokazali najważniejsze etapy walki o wolność i ludzką godność.  Swoimi refleksjami z okresu polskich zmian podzielili się z uczniami zaproszeni goście.

Wszystko to działo się w ramach obchodzonego w Polsce. pod auspicjami Prezydenta RP, Święta Wolności.