2022-12-07

Imieniny:

Święto ludzi w strażackich mundurach

by Marek Sokołowski on Wrzesień 4, 2017

Strażacy z Chlewisk mają powody do dumy, bowiem ich Ochotnicza Straż Pożarna ukończyła 90 lat a w czasie związanej z tym uroczystości przyszli ochotnicy, nowi członkowie zgrupowani w dziecięcej i młodzieżowej drużynie strażackiej, składali swoje ślubowanie. Było to duże wzruszenie dla wszystkich uczestników uroczystości, a szczególnie rodziców i bliskich. Chlewiskie, rocznicowe uroczystości rozpoczęły się 3 września zbiórka pododdziałów i przejściem do świątyni św. Stanisława, gdzie księża kapelani koncelebrowali mszę świętą, w intencji strażaków obchodzących 90 lecie powstania jednostki. Okolicznościowe kazanie wygłosił kapelan diecezjalny strażaków Diecezji Radomskiej ks. Zbigniew Kowalczyk.

Po dziękczynnej koncelebrze uczestnicy przemaszerowali na gimnazjalne boisko w Chlewiskach, gdzie kontynuowano strażackie obchody jubileuszowe. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt, prezes OSP Chlewiska Robert Gałązka powitał licznie zaproszonych gości i przedstawił historyczny rys kierowanej jednostki jak i jej współczesne osiągniecia, w tym stan techniczny pojazdów ratowniczo- gaśniczych i wyposażenia technicznego. Zmartwieniem strażaków jest stan techniczny samej strażnicy, na której modernizacje, niestety nie udało się pozyskać jak dotąd pieniędzy.

Oczekiwanym momentem było wspomniane ślubowanie nowych członków drużyn strażackich: dziecięcej i młodzieżowej oraz odznaczenia zasłużonych strażaków. Sama Jubilatka, została wyróżniona Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” przyznanym osobom fizycznym, jednostkom państwowym, samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym czy też innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej za zasługi dla rozwoju Mazowsza.

Odznaczeni to ochotniczki i ochotnicy strażacy: dh Wisław Krupa ( Złotym Znakiem ZOSP RP); dh Rafał Zdziech, dh Robert Nowak, dh Robert Wyrwiński, dh Mariusz Karczewski (Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa); dh Paweł Gałązka, dh Piotr Gałązka, dh Marcin Kołodziej, dh Micha Gronerka, dh Daniel Gromek, dh Piotr Adamczyk, dh Marcin Praszałek, dh Tomasz Kormacki, dh Kazimierz Nowak (Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa); dh Aneta Pląsek, dhMałgorzata Kołodziej, dh Paweł Gałązka, dh Tomasz Gałązka, dh Tomasz Głowacki, dh Cezary Gąska, dh Norbert Rejczak ( Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa; dh Dorota Kwapis, dh Izabela Pląsek, dh Dominik Kołdziej, dh Anna Pietras, dh Milena Megert, dh Albert Nowak ( Odznaki Wzorowy Strażak).

Wyróżniono także dziewczęta i chłopców z Młodzieżowych Drużyn Strażackich: Zuzannę Dumin, Julię Florczyk, Natalię Nowakowską, Kornelię Zdziech, Michała Pękalę, Mateusza Mazura i Karola Zepa ( Złotą Odznaką MDP); Łucję Wójcik, Wiktorię Krupę, Krystiana Krzemińskiego, Jakuba Pękalę (Srebrną Odznaką MDP); Julię Wójcik ( Brązową Odznaką MDP).

Po ceremonii wręczenia odznaczeń, a także wyróżnień przyznanych przez starostę szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego zaproszeni goście wygłosili przemówienia, w tym wiceprezes ZW OSP dh Zbigniew Gołąbek, radna wojewódzka Agnieszka Górska, wójt Waldemara Sowiński. Uroczystość uświetniła Szydłowiecka Orkiestra Dęta pod batuta kapelmistrza Henryka Kapturskiego, bardzo liczne poczty sztandarowe i delegacje jednostek strażackich i sołectw.

Uroczystość dopełnił integracyjny obiad dla gości i festyn dla mieszkańców gminy Chlewiska.