2022-09-30

Imieniny: Urbana i Augusta

Sukces Rady Gminy w Jastrzębiu – wygrana przed Sądem w sprawie obniżki pensji byłej Wójt Zofii Kosno

by Bartosz Kaluga on Styczeń 9, 2015

Wracamy do sprawy obniżenia pensji byłej Wójt Gminy Jastrząb. 30 stycznia 2014 roku została podjęta uchwała przez Radę Gminy w Jastrzębiu o obniżeniu pensji Pani Zofii Kosno, ówczesnej Wójt Gminy Jastrząb. Od wyroku Zofia Kosno odwołała się do dwóch sądów. Pierwszy pozew odrzucił, drugi rozpatrzył sprawę. Z informacji które dotarły do naszej redakcji dowiadujemy się, że Sąd rozpatrujący sprawę – Sąd Okręgowy w Radomiu –  odrzucił w całości pozew Zofii Kosno przeciwko Radzie Gminy Jastrząb.

O obniżeniu pensji ówczesnej Wójt Gminy Jastrząb, Zofii Kosno, informował na naszym portalu Krzysztof Parszewski (więcej tutaj: http://portalszydlowiecki.pl/obnizone-wynagrodzenie-wojt-gminy-jastrzab/).

Przypominamy, że 30 stycznia 2014 podjęto uchwałę o obniżeniu pensji Wójt Zofii Kosno. Rada Gminy posiada prawo do takiej uchwały, jednak w takich przypadkach wymagane jest niezwykłe mocne uzasadnienie. Podczas głosowania ośmiu członków rady było za, przeciw natomiast siedmiu. Uchwała została przegłosowana.

Przybliżenie przebiegu odwołania i decyzja Sądu

Mecenas reprezentujący Radę Gminy, na sesji poinformował, że Wójt odwoła się od uchwały (Pani Kosno wystąpiła z powództwa cywilnego, co oznacza, że Mecenas reprezentował Radę Gminy a de facto jego ‚pracodawcą’ była Pani Wójt).

Pani Kosno w czerwcu 2014 złożyła dwa wnioski do Sądów. Jeden do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – który orzekł, że nie jest kompetentny do rozstrzygania tego typu spraw. Drugi do Sądu Prac w Radomiu przy ulicy Żeromskiego, który wniosek przyjął.

Pierwsza sprawa odbyła się w czerwcu 2014 roku. Zeznania składały strony – Rada Gminy w Jastrzębiu, a w jej imieniu Przewodniczący Rady Sławomir Bińkowski, upoważniony do reprezentowania Rady Gminy przed sądami. Zeznawała Pani Kosno.

Następny termin rozprawy wyznaczona na Lipiec 2014. Na rozprawie wezwano na świadka Jolantę Gromek. Zarzuty dla Pani Kosno dotyczyły między innymi nie wykonania zadań inwestycyjnych w 2012 roku – czyli nie wykonanie inwestycji wodociągu na Jastrząb Zamoście, oraz brak przyłącza elektrycznego na działkach w Jastrzębiu przy ulicy Szydłowieckiej. Ze źródeł od których otrzymaliśmy informację dowiadujemy się, że Pani Kosno zadała pytanie Pani Jolancie, czy w tym roku – 2014 (sic!) – woda popłynie do mieszkańców wymienionym powyżej wodociągiem i otrzymała odpowiedź pozytywną.

Sędzina wyznaczyła następny termin rozprawy na 5 grudnia 2014. Decyzję swoją motywowała faktem, że niezbędne będzie przesłuchanie obecnego Wójta Rutkowskiego. Rozprawa się odbyła, ale Pan Rutkowski nie był obecny na rozprawie – Sąd postanowił pominąć dowód przesłuchania świadka Rutkowskiego.

5 grudnia na rozprawie Pani Kosno pojawiła się już z adwokatem. 17 grudnia Sąd ogłosił wyrok polegający na odrzuceniu w całości pozwu Pani Kosno przeciwko urzędowi Gminy w Jastrzębiu o „uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umownych warunków pracy i płacy”. Rady Gminy Jastrząb nie było na wyroku.

Sukces Rady Gminy w Jastrzębiu

Prawdopodobnie Zofia Kosno będzie odwoływała się od Sądu I instancji. Informujemy, że Pani Kosno domagała się w pozwie kwoty 73 200 zł brutto + ustawowe odsetki od tej kwoty.

Warto nadmienić, że w obecnych czasach podnieść pensję Wójtowi nie jest problemem, natomiast jej obniżenie wymaga nie lada wysiłku. W skali kraju rzadko się zdarza, aby Sąd ustosunkowywał się pozytywnie do obniżek pensji włodarzy samorządowych.

Decyzję Sądu należy uznać za sukces członków Rady Gminy w Jastrzębiu pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Sławomira Bińkowskiego, którzy głosowali za obniżeniem pensji byłej Wójt – z zarzutami o korupcję – Pani Zofii Kosno.