2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Sukces mieszkańców zaangażowanych w akcję Norkom Stop

by Marek Sokołowski on Lipiec 1, 2015

 

Radni miejscy przyjęli dziś (1 lipca) uchwalę w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej strony Gminy Szydłowiec i wprowadzeniu bezwzględnego zakazu lokalizacji wszelkiego rodzaju ferm norek.
Projekt uchwały, zgodnie z przewidywaniami został włączony do porządku obrad Sesji Rady Miejskiej.  Radnym w imieniu wnioskodawcy zreferowała go Robert Krzemiński. Wszystkie komisje RM zaopiniowały go pozytywnie. W głosowaniu za przyjęciem uchwały byli wszyscy radni, obecni na sali obrad. Przyjęta uchwała, ma bardzo duże poparcie i znaczenie społeczne.

Na sali, w trakcie procedowania uchwały byli obecni przedstawiciele wnioskodawców. Decyzja radnych wyraźnie ich ucieszyła. W związku z przyjęciem ustawy na okres przynajmniej 9 miesięcy zostaną zawieszone procedury związane z wydawaniem warunków zabudowy, w granicach terenu objętego opracowaniem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Akcja stop norkom, zmobilizowała mieszkańców, przy tej okazji wyszło na jaw że w Sadku, bez wymaganych prawem procedur, działa hodowla norek na około 1 tysiąc tych zwierząt.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że sprawie norek poświęcone było wtorkowe spotkanie protestujących, ze starostą szydłowieckim Włodzimierzem Górlickim.

W trakcie obrad dodatkowo poruszana była kwestia budowy drogi ekspresowej S-7.Wyjasień w tym zakresie udzielali radnym dyrektor kontraktu Przemysław Zieliński i kierownik budowy Michał Legień.

Z tych wyjaśnień wynika, że większe komplikacje z tytułu budowy czekają mieszkańców Baraku, z tytułu przewidywanego w najbliższym czasie zamknięcia wyjazdu z drogi powiatowej, a za jakiś czas mieszkańców ul. Kościuszki, w tym przypadku sprawa związana jest z budową ronda i węzła Szydłowiec Centrum.