2022-08-09

Imieniny: Bernarda i Sobiesława

Stypendia dla najlepszych uczniów

by Bartosz Kaluga on Luty 19, 2016

17 lutego w szydłowieckim ratuszu najlepsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów otrzymali z rąk sekretarz gminy Doroty Kubiś i dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty Ewy Walczak decyzje o przyznaniu stypendiów Burmistrza Szydłowca za wybitne wyniki w nauce.

Na uroczystości wręczenia decyzji, byli obecni także rodzice uczniów i dyrektorzy szkół. Sekretarz gminy Dorota Kubiś i dyrektor Ewa Walczak serdecznie podziękowały uczniom a także zebranym rodzicom za wysiłek, dzięki któremu uzyskali tak doskonałe wyniki.

Stypendia Burmistrza Szydłowca za wybitne wyniki w nauce są przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu dwa razy w roku szkolnym, za wyniki uzyskane w poprzednim semestrze. Stypendium wypłacane jest jednorazowo, w kwocie 400,00 zł za semestr.

Za I semestr roku szkolnego 2015/2016 stypendia otrzymali: Katarzyna Szlufik, Wiktoria Walasik, Aleksandra Skórkiewicz, Natalia Stąpór, Maksymilian Martyka, Dawid Kaleta, Julia Czajkowska, Wiktoria Adamiec, Aleksandra Głuch i Tymoteusz Dąbrowa z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, Aleksandra Niziołek z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku, Wiktoria Adamczyk i Maria Karpeta z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, oraz gimnazjaliści – Maja Gawęda, Aleksandra Piętak i Kornelia Piasecka z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, oraz Małgorzata Eliza Marszałek z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika.

 Info: Urząd Miejski w Szydłowcu