2022-12-09

Imieniny:

STREFA SAMORZĄDOWCA

Samorządowcy z Powiatu Szydłowieckiego

„Strefa Samorządowca” w założeniu jest platformą komunikacyjną pomiędzy samorządowcami z Ziemi Szydłowieckiej a mieszkańcami gmin: Szydłowiec, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Wierzbica.

Nasi samorządowcy – niezależnie od stanowiska, przynależności partyjnej czy poglądów politycznych – będą od teraz mieli możliwość przedstawiać swoje cele, programy, wizje i strategie, ale także przeprowadzać na łamach PORTALU SZYDŁOWIECKIEGO konsultacje z wyborcami.

Czytelnicy portalu zaś w zakładce „Strefa Samorządowca” będą mieli okazję nie tylko brać czynny udział w dyskusji na tematy poruszane przez ich przedstawicieli, ale również poprzez komentarze wskazywać na problemy dotąd przez nikogo nie poruszane.

Idea „Strefy Samorządowca” wychodzi naprzeciw postulatowi pozostania w kontakcie ze swoim wyborcą przez całą kadencję samorządowca – a nie tylko w okresie przedwyborczym co cztery lata…. . Misją PORTALU SZYDŁOWIECKIEGO w tej materii jest całkowite wyeliminowanie postawy „wybierz – zapomnij”, charakterystycznej dla niektórych samorządowców.

Zapraszamy więc lokalnych samorządowców do możliwości skorzystania z platformy „Strefa Samorządowca” na łamach PORTALU SZYDŁOWIECKIEGO poprzez wyrażenie swoich opinii i przekazywania komunikatów i informacji ważnych dla społeczności Ziemi Szydłowieckiej.

Do tej pory na łamach naszego portalu publikowali:

Radni Gmina Jastrząb

1Krzysztof Parszewski

Ukończył studia magisterskie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w 2011 r. na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2010 roku jest Radnym Gminy Jastrząb. Zainteresowania: gospodarka i ekonomia, muzyka.


Radni Gmina Chlewiska

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWalenty Demczuk

Walenty Demczuk – W latach 1980-81 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. W stanie wojennym internowany w Zabrzu i Raciborzu do lutego 1982 roku. Pomiędzy 1990 a 1996 roku prywatny przedsiębiorca. Od 2010 radny Gminy Chlewiska oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Pozostali

jan_rejczakJan Rejczak

Współzałożyciel NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu w 1981 r., delegat na Zjazdy Krajowe Solidarności. 13 grudnia 1981 roku internowany w Kielcach. Po opuszczeniu więzienia bezrobotny. Od 1989 roku prezes Klubu Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu. Inicjator Ruchu Komitetów Obywatelskich, w latach 1989 – 1990 przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej. Od  kwietnia 1990 do paĄdziernika 1992 był pierwszym niekomunistycznym wojewodą radomskim (nominację otrzymał od Tadeusza Mazowieckiego). Poseł na Sejm RP III kadencji, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do spraw Służb Specjalnych. Odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Policji.