2022-10-04

Imieniny: Sławomira i Elżbiety

Strażacy świętowali w Wysokiej

by Marek Sokołowski on Październik 5, 2014

Na Jubileusz 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej SP w Wysokiej, tamtejsza jednostka otrzymała sztandar, który w czasie Mszy świętej poświęcił ks. kan. Adam Radzimirski, kapelan Straży Pożarnych w dekanacie szydłowieckim. W trakcie uroczystości zasłużeni strażacy zostali wyróżnieni medalami i odznaczeniami pożarniczymi.

W Eucharystii, którą w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja koncelebrowali: ks. A. Radzimirski i ks. Paweł Bukała, uczestniczył poseł na Sejm RP Marek Suski oraz samorządowcy wojewódzcy. powiatowi i miejscy: radna Sejmiku Mazowieckiego Agnieszka Górska, radny Sejmiku Zbigniew Gołąbek, starosta Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, burmistrz Andrzej Jarzyński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jakubowski, radny Artur Ludew i inni.

W kazaniu ks. Radzimirski wskazał na duży szacunek społeczny jakim cieszą się strażacy, nie dlatego że się ładnie prezentują w czasie świąt i uroczystości, a dlatego że motywowani miłością Boga i bliźniego, gotowi są do poświęcenia i pomocy nawet nieznanym ludziom, według zasady którą wpisują na sztandarach „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, na ratunek”.

Po Eucharystii, uczestnicy uroczystości udali się na plac przed remizą, gdzie po złożeniu podniesieniu flagi państwowej na maszt i złożeniu meldunku, gości powitał Jerzy Pijarski (niektórych nawet dwukrotnie), a następnie z udziałem miejskich notabli odsłonięto i poświęcono pamiątkową tablicę, umieszczoną na budynku strażnicy.

W trakcie rocznicowych uroczystości medalami wyróżniono zasłużonych strażaków. Odznaczenia strażackie druhom wręczył wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP dh. Z. Gołąbek.

Świętowanie w Wysokiej zakończyła artystyczna prezentacja dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej. Uroczystość uświetniła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Henryka Kapturskiego oraz poczty sztandarowe z terenu działania Zarządu Powiatowego OSP.

Miejscowość Wysoka należy do najstarszych w powiecie szydłowieckim, jej powstanie datowane jest przed rokiem 1326. Parafia w Wysokiej powstała prawdopodobnie już w XIII wieku. Warto jako ciekawostkę dodać że kronika parafialna prowadzona jest od roku 1440. Cztery lata temu uroczyście otworzono tutaj zmodernizowaną remizę strażacką oraz przekazano samochód ratowniczo-gaśniczy. Dzięki inwestycjom samorządu gminnego i powiatowego znacznie poprawił się także stan infrastruktury drogowej i komunalnej.