2022-07-06

Imieniny: Doroty i Kajetana

Starosta i Zarząd wybrany zgodnie z oczekiwaniami

by Marek Sokołowski on Grudzień 9, 2014

starosta Włodzimierz Górlicki

 Włodzimierz Górlicki, na drugiej w tej kadencji sesji Rady Powiatu, dziś 9 grudnia, w tajnym głosowaniu głosami 13 radnych został wybrany na stanowisko starosty. Tym samym rozpoczął trzecią kadencję swoich powiatowych rządów. W nowym Zarządzie Powiatu znaleźli się jeszcze: Roman Woźniak wicestarosta, na którego zagłosowało 12 radnych i członkowie nieetatowi: Paweł Zawodnik z 15 głosami poparcia,  Krzysztof Rejczak, na którego zagłosowało 14 radnych i Karol Siebyła, którego kandydaturę poparło 12 radnych, przy dwóch głosach wstrzymujących i jednym przeciwnym. Sesję poprowadziła przewodnicząca Anita Gołosz.

Licznie obecni na Sali obrad, aplauzem przyjęli wybór Starosty i Wicestarosty. W związku z wyborem przez Radę Powiatu nowego zarządu, wygasła już prawomocność działania starego Zarządu, który tworzyli:  przewodniczący W. Górlicki, wiceprzewodniczący R. Woźniak oraz członkowie: Marek Figarski, Monika Stanik i Barbara Majewska.

Przed nowym zarządem wiele zadań, szczególnie wynikających z aktualnej sytuacji powiatu i licznie zgłaszanych podczas kampanii wyborczej, różnorodnych oczekiwań społecznych. Wśród nich kwestia wysokiego bezrobocia, jakie od lat gnębi powiat szydłowiecki.